Wednesday, 23 November 2022

De VS en hun NAVO-vrienden en de westerse criminele media dragen de grootste schuld voor alle ellende van de oorlog in OekraïneHet hoofd van de Russische diplomatie, Sergei Lavrov, waarschuwde dat „elk conflict tussen nucleaire mogendheden, zelfs als het begint met het gebruik van conventionele wapens, kan uitmonden in een nucleaire oorlog.Zelfs als iemand besluit om het met conventionele middelen te beginnen, zal het risico van escalatie in een nucleaire oorlog enorm zijn.Het Westen, de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk doen er echter alles aan om hun bijna directe betrokkenheid bij de oorlog van de Oekraïners tegen Rusland te vergroten.Ze dringen Oekraïne deze oorlog te voeren, die het eigenlijk tegen Rusland is en ze trekken weg ​​van het principe om militaire conflicten tussen kernmachten te vermijden.Dit is een gevaarlijke trend.De NAVO is teruggekeerd naar de prioriteiten van de Koude Oorlog,ze willen de Russen buiten Europa houden en de wereld domineren.De immuniteit tegen het nazi-virus is in een aantal Europese landen ernstig verzwakt en het wereldpubliek wordt steeds vaker geconfronteerd met pogingen om de resultaten te herzien van het Neurenberg tribunaal”, zei hij.

De diepliggende oorzaak conflict in Oekraïne is de gespannen relatie tussen Rusland en het Westen (Europa en Amerika).Dat speelde al onder de tsaren, dat speelde onder het communisme en dat speelt nu. In de perceptie van Rusland is de uitbreiding van de Europese Unie en de NAVO daarom een bedreiging.Rusland is in het verleden tweemaal vanuit west Europa overvallen.Tot tweemaal toe is de tactiek van de verschroeide aarde toegepast.‘De uitbreiding van de NAVO staat centraal in een strategie van het Westen om Oekraïne uit de Russische invloedsfeer te trekken en te integreren in het Westen-NAVO.Dit gaat Rusland niet accepteren. De eerste les geopolitiek is dat grote staten altijd weerstand hebben tegen bedreigingen aan hun grenzen. De VS zou het ook niet accepteren als Mexico en Canada lid worden van een door China geleid militair bondgenootschap’, schrijft in 2014 John J. Mearsheimer, een vooraanstaande Amerikaanse politicoloog (University of Chicago).En hij was niet de enige die zich zorgen maakte. George Kennan, de grote architect van het Amerikaanse Koude Oorlog-beleid, waarschuwde in 1989 al tegen uitbreiding van de NAVO...

De Russische bezwaren, en de waarschuwingen van deskundigen tegen verdere NAVO-uitbreiding zijn altijd bekend geweest bij de NAVO,maar Washington en Brussel negeerden hun waarschuwingen en zorgen en gingen door met het veroveren van de wereld, precies zoals Hitler ooit wilde.Het westen heeft de belofte verbroken om de NAVO niet verder oostwaarts uit breiden na het einde van de Koude Oorlog(bron).In 2021 herhaalde de NAVO ook dat Oekraïne en Georgië in de toekomst lid konden worden.Oekraïne als lid van een Westerse militaire alliantie zou onacceptabel zijn voor elke Russische leider, niet alleen voor Poetin.De VS hebben de oorlog  uitgelokt door de grens van de NAVO op te schuiven in de richting van Rusland en door wapens en militair advies en training te leveren aan de Oekraïners (aan het leger én paramilitaire organisaties), lang voordat Rusland troepen samentrok langs de grens met Oekraïne.Van uitlokking is ook sprake door de regime change in 2013/2014, waar de VS en Europese leiders steun aan hebben verleend,waar de nazi's een grote rol speelden en waar ook tientallen doden vielen...

De media hebben weinig geschreven over Overextending and Unbalancing Russia, een samenvatting van het rapport van de Rand Corporation (2019). Ook dat rapport wijst er op dat de oorlog in Oekraïne door de VS werd beoogd.Rand Corporation is de denktank die al in 1948 werd opgericht door de Douglas Aircraft Company om onderzoeks- en analysediensten te leveren aan de strijdkrachten van de Verenigde Staten en was ook al adviserend betrokken bij de Amerikaanse oorlog tegen Vietnam (1955-1975). Het instituut heeft een omvangrijke Army Research Division om het Pentagon van advies te voorzien, uiteraard binnen de door de regering gestelde beleidskaders .In het rapport worden een groot aantal opties besproken die Rusland op kosten jagen en daardoor verzwakken.Voor Rand en voor de Amerikaanse regering zijn al die Oekraïense en Russische doden, gewonden en vluchtelingen aanvaardbare schade, zolang het Rusland maar op kosten jaagt en daardoor verzwakt...

Na de staatsgreep in Oekraïne in 2014 – georkestreerd door de ‘point person’ van Barack Obama in Kiev, Victoria Nuland – lanceerde het staatsgreepregime, geteisterd door neonazi’s, een terreurcampagne tegen de Russisch sprekende Donbas, die goed is voor een derde van de Oekraïense bevolking.Onder toezicht van CIA-directeur John Brennan in Kiev coördineerden ‘speciale veiligheidseenheden’ woeste aanvallen op de bevolking van Donbas, die tegen de staatsgreep was. Op video- en ooggetuigenverslagen is te zien hoe fascistische misdadigers met busjes het vakbondshoofdkwartier in de stad Odessa in brand steken, waarbij 51 mensen om het leven komen.De pogrom-achtige verbranding van etnische Russen en anderen in Odessa wekte herinneringen op aan nazi-uitroeiingsploegen in Oekraïne tijdens de Tweede Wereldoorlog.Waar was iedereen toen het Oekraïense regime de Russische Oekraïners hun basale mensenrechten ontnam: het spreken van Russisch werd verboden, het recht op pensioen verdween voor Russischtaligen en kinderen die Russisch spraken en Russische namen hadden waren niet meer welkom op school?Toen er fakkeloptochten werden georganiseerd door neonazi’s met leuzen als: ‘Russen aan het gas’...

Wat er nu gebeurt in Oekraïne is de wederopstanding van het nazisme.De ideologie van de Oekraïense autoriteiten die nu aan de macht zijn vindt haar oorsprong in de ideologie van Hitler’s handlangers, die op de Joden schoten bij het bloedbad van Babi Jar, die Oekraïners en Wit-Russen verbrandden bij het bloedbad van Chatyn. Precies dat nazisme komt vandaag de dag weer terug.Oekraïense nazi-troepen voeren al jaren achteloze misdaden uit tegen Russische burgers,allemaal met als doel Rusland te provoceren en heel Europa in een oorlog te verwikkelen.Sinds staatsgreep in 2014,opereren in Oekraïene sterke paramilitaire groepen, waaronder het beruchte Azov nazi-bataljon,die niet slechts geïntegreerd is in het leger, maar ook eveneens in de politie.Het Aidar-bataljon mishandelt mensen en gaat zelfs over tot executies, meldt Amnesty International(Bron).Gewapende vrijwilligers, die zichzelf het Aidar-bataljon noemen, zijn volgens het rapport van de mensenrechtenorganisatie 'betrokken bij grootschalige schendingen, waaronder ontvoering, mishandeling,verkrachtingen, diefstal, afpersing en mogelijke executies'.De verklaring van Amnesty komt voor de gruwelijke beelden van de afgehakte hoofden van twee burgers door  Tsjetsjeens,die aan de kant van de Oekraïense nazi's vechten...

Historica Anne Morelli zegt dat “alle oorlogen dezelfde motieven hebben. Ten eerste een economisch en ten tweede een geopolitiek motief”. Om de bevolking – die doorgaans geen trek heeft in de oorlog – overstag te krijgen, moet een ultieme vijand in het leven geroepen worden. Morelli: “Een veelgehoorde kreet is dan: ‘De vijand wordt door een monster aangestuurd’, of ‘de vijand is iemand die duivels is’. Denk hierbij aan Milošević, of Saddam Hoessein, Gadaffi en in dit geval Poetin”.De criminele media,die ver­kopen ons al jaren regel­rechte leugens uit de koker van de Ameri­kaanse en Britse ge­heime dien­sten CIA en MI6, vertellen ons dat we met Poetin tegen­over een monster staan, dat een vredig Europa in brand steekt.Alles wat aan de Rus­sische inval in Oekraïne voor­af­ging wordt verzwegen.De oorlog in Oekraïne is een onderdeel van de mondiale strategie van Washington ten aanzien van de wereldhegemonie-om de baas van de wereld te zijn.Dat is de reden waarom de VS het vuur van het conflict aanwakkeren door zowel politieke als economische instrumenten in te zetten.Oekraïne wordt door de VS en de NAVO gebruikt voor agressie tegen Rusland, om zowel Oekraïne als Rusland opnieuw tot slaaf te maken met militaire en financiële middelen...

Niemand in Rusland denkt eraan om nucleaire wapens te gebruiken in het kader van de oorlog in Oekraïne. Dat heeft de woordvoerder van het Kremlin Dmitri Peskov gezegd aan het Amerikaanse televisienetwerk PBS. Die wapens worden enkel gebruikt indien het bestaan van het land bedreigd wordt, aldus Peskov.De militaire operatie van Poetin in Oekraïne is het begin van een radicale ineenstorting van de wereldorde volgens Amerikaans model. Dit is het begin van de overgang van het liberaal-globalistische Amerikaanse egocentrisme naar een werkelijk multipolaire wereld die niet gebaseerd is op zelfbedieningsregels die door iemand voor zijn eigen behoeften zijn verzonnen en waarachter niets anders schuilgaat dan het streven naar hegemonie; niet op hypocriete dubbele standaarden, maar op het internationale recht en de werkelijke soevereiniteit van naties en beschavingen, op hun wil om hun historische bestemming te beleven, met hun eigen waarden en tradities, en om de samenwerking op een lijn te brengen op basis van democratie, rechtvaardigheid en gelijkheid...

Voor Europa ligt hier de beslissende rol weggelegd. Want zolang wij, Europeanen, de Verenigde Staten de kans geven ons continent zo te destabiliseren, zal het probleem rond de veronachtzaamde Russische veiligheidsbelangen onopgelost blijven.De eerste vredesdaad die de Europese landen kunnen stellen is Rusland niet langer te verketteren en haar niet ervan te weerhouden haar bufferzone in Oekraïne tot stand te brengen. Dit moet gebeuren door op korte termijn onze steun aan het Oekraïense leger te staken, de aanvoer van Amerikaanse wapens tegen te houden en de strijdende partijen aan te moedigen vredesbesprekingen te houden. De oorlog zal hierdoor snel ten einde zijn.

No comments:

Post a Comment