Wednesday, 22 March 2023

De enige hoop op een betere wereld is nog steeds Donald Trump!


Voormalig Amerikaans president Donald Trump heeft zijn campagne afgetrapt voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024.Trump komt nu met een plan om de “Deep State” te ontmantelen.Tienduizenden Trumpgetrouwen maken zich nu klaar om het Amerikaanse overheidsapparaat over te nemen.“We krijgen onze president of we sterven”,zeggen de soldaten van Trump.Dat schrijft de Amerikaanse website Axios, die een drie maanden durend onderzoek voerde naar de plannen van Donald Trump voor een tweede ambtstermijn.Die plannen omvatten een radicale hervorming van het ambtenarenapparaat-de ‘Deep State’. “Ons land is een derdewereldland en stervende. De ‘American dream’ is dood. Linkse anarchisten hebben onze verkiezingen gestolen en daarmee ook het hart van onze natie. Amerikaanse patriotten worden gearresteerd en in gevangenschap gehouden als beesten, terwijl echte criminelen en linkse schurken zomaar hun gang mogen gaan op straat, doden en verbranden zonder dat ze daarvoor gestraft worden. Miljoenen mensen stromen onze grenzen binnen, veel daarvan komen van gevangenissen of gesloten instellingen. Misdaad en inflatie verwoesten ons leven.” ...

Er wordt vaak gezegd dat de Amerikaanse president de machtigste man op aarde is. Maar is dat wel echt zo? Of is er sprake van een onzichtbare macht achter het Witte Huis?Zoals algemeen bekend is, ligt de macht niet bij de Amerikaanse regering, maar bij een machtige schaduw regering.Trump heeft het er vaak over “The Deep State”.De laatste president die hierover sprak was John F Kennedy…Onthullingen door de FBI laten zien dat the Deep State(een ondemocratisch monster) bestaat.Een staat binnen de staat, een vermeend geheim netwerk van met name niet-gekozen overheidsfunctionarissen en soms particuliere entiteiten (zoals in de financiële diensten- en defensie-industrie) die extralegaal opereren om het overheidsbeleid te beïnvloeden en beleid in eigen belang erdoor te drukken. Die “Deep State” is dus niet onderhevig aan de controle van de civiele politieke leiding.Als we spreken van een onzichtbare, krachtig netwerk die sommige de “diepe  verborgen staat” noemen, zouden we kunnen zeggen David Rockefeller  zichzelf zag als patriarch van die socialistische globalistische “Deep State”...

Rockefeller ware socialistische globalistische daden verdienen geen pluim, maar zijn nakomelingen een proces om de (gestolen) rijkdom  her te verdelen en een aanklacht voor moord op miljoenen mensen, die door zijn handelen vermoord zijn door: oorlog, honger en genetische manipulatie.In de periode tot 1939 en tijdens de 2e wereldoorlog, heeft de Rockefeller Foundation een onderzoek gefinancierd: Het biologisch onderzoek aan het Kaiser Wilhelm Instituut in Berlijn. Het was het nazi rassen programma hoe te doden of te steriliseren om een superieur mensenras te krijgen en die te doden die ze beschouwde als “minderwaardig”. Rockefeller’s Standard Oil gaf ook de nazi’s in het geheim tegen betaling schaarse brandstof tijdens de oorlog(deze beschamende acties van Rockefeller laten duidelijk zien dat hij zich net als George Soros geen Jood voelde- in elk land hebben we goede en slechte mensen).Na de tweede wereldoorlog  domineerde Rockefeller de Amerikaanse buitenlandse politiek en sponsorde hij de talloze oorlogen in Afrika, Latijns-Amerika, Azië. De Rockefeller elite creëerde de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie en ook de NAVO om een ​​heropleving van West-Europa onder Amerikaanse vlag en als vazalstaten te houden...

De Rockefeller Foundation creëerde het gehele gebied van genetische manipulatie via haar bedrijf Monsanto Corporation en de financiering van het universitaire biologisch onderzoek naar  “gentechniek” en andere technieken om gen verandering kunstmatig te manipuleren.Het doel van dit project is de menselijke en dierlijke voedselketen te controleren.Het Rockefeller fortuin is hoofdzakelijk gesponsord door olie bedrijven zoals ExxonMobil, Chevron en anderen.Deze Rockefeller had een (wereld) strategisch motto: “Als je de olie controleert, dan heb je controle over hele naties;als je het eten controleert, controleer je het volk; als je het geld te controleert, heb je uiteindelijk de controle over de hele wereld.”Via organisaties zoals zijn Trilateral Commission, was Rockefeller de belangrijkste architect van de vernietiging van de nationale economieën en het bevorderen van de zogenaamde globalisering, een beleid dat vooral ten goede kwam aan de grootste banken van Wall Street en de City of London en een geselecteerde multinationals. Rockefeller heeft deze Trilaterale Commissie (Bilderberg) opgericht in 1974 en gaf zijn goede vriend Zbigniew Brzezinski de taak voor het kiezen van haar leden in Noord-Amerika, Japan en Europa...

 De oorlog in Oekraïne kan worden gezien als een Rockefeller(de “Deep State”) poging om de Europeanen te dwingen olie en gas van hen te kopen en niet van de Russen.De Rockefellers hebben hun controle over de Fortune 500 bedrijven (via meer dan 200 instituten) gebruikt om het feit te verbergen dat zij de echte meesterbreinen zijn achter de oorlog in Oekraïne(Monsanto, Cargill en Dupont hebben bijna 17 mln hectare landbouwgrond in Oekraïne gekocht en dat is zo’n 60% van de beschikbare landbouwgrond in deze land en als de Russen winnen, verliezen ze dit allemaal).Het zogenaamde regime van Joe Biden die behoren tot de Council on Foreign Relations (CFR = een Amerikaanse denktank) onder controle van de Rockefellers staat. Om de wereldmacht te behouden, betrekt de VS ons in oorlogen. Voor een “Deep State” is oorlog juist een zeer winstgevend en invloedrijk instrument. De wapenindustrie draait vollen toeren terwijl angst het volk volgzaam houdt.Trump is de enige die WOIII nog kan stoppen. En als het Amerika van Trump weer normaal wordt, zal Europa dat ook doen. Einde Deep State Amerika = Einde Deep State Europa!Nexit!

.............................................................................................................................

Trump beweerde opnieuw de presidentsverkiezingen van 2020 gewonnen te hebben en benadrukte dat onder zijn leiding er nooit een Russische inval in Oekraïne geweest zou zijn.

Vrijwel al zijn tegenstanders waren er tot op de dag van de Amerikaanse presidenverkiezingen heilig van overtuigd dat Trump geen enkele kans maakte op het Witte Huis.Toen dat vaste geloof plots niet bleek te kloppen met de werkelijkheid, ontstond bij veel progressieve Amerikanen behoefte aan een verklaring die de aandacht zou afleiden van de eigen inschattingsfouten.Die verklaring werd gevonden door de verkiezingswinst van Trump voor te stellen als de uitkomst van allerlei duistere machinaties van buitenlandse mogendheden, met name het Rusland van Vladimir Poetin.Sluitende bewijzen daarvoor zijn nooit gevonden. Wel sloot het verhaal naadloos aan bij de Russofobie die sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie populair was geworden in linkse kring. Dat maakte de zaak heel wat geloofwaardiger....

............................................................................................................................

Trump is onze laatste kans op democratie.Nu staat het helemaal vast dat hij gevangen gezet zal worden.En wat we in Europa zien gebeuren, gebeurt nog veel sneller in de VS: In naam van de democratie de democratie vermoorden. Door het arresteren van de enige presidentskandidaat die WOIII nog kan stoppen: Trump.https://www.youtube.com/watch?v=4CzUneleEiU&t=6s

De NOS over de bestorming van het Capitool: Schande, aanval op de democratie, rechts-extremisme, complotdenkers, KKK, fascisten, plundering.De NOS over de bestorming van het Parlement Suriname: Wanhoop, mensen zijn boos, inflatie, hoge benzineprijzen, armoede, corruptie, raam stuk ...

..........................................................................................................................................

https://www.youtube.com/watch?v=Okrx0yDpESs&t=11s

Verkiezingen over de hele wereld worden al decennia lang nauwkeurig gemanipuleerd-gestolen. Trump kreeg 74 miljoen stemmen en als je dat aan gelijk welke expert had gezegd de dag voor de verkiezing, zouden ze zeggen:“Het is onmogelijk om dat te verslaan.” Ze kregen 11 miljoen stemmen meer dan Ronald Reagan, toen hij 49 staten won. Ze moesten alleen maar kijken naar de cijfers om 22 uur, toen iedereen dacht dat de verkiezing zo goed als voorbij was. En dan gebeurden heel vreemde dingen met het kiessysteem Dominion(ideaal voor fraude),dode mensen die stemden, stemmen die illegaal te laat werden uitgebracht, of frauduleus in naam van andere kiezers,enz,enz. Volgens Amerikaanse onderzoekers zijn alle in de VS in gebruik zijnde electronische stemsystemen in principe vatbaar voor stemfraude (stemfraude).Wetenschappers van Princeton University hebben aangetoond hoe je stemmen kunt stelen met een stemcomputer.Uit onderzoek blijkt dat stemcomputers met software en hardware eenvoudig te manipuleren zijn.De informatici Ariel J. Feldman, J. Alex Halderman en Edward W. Felten hebben een stemmachine van Diebold uit elkaar gehaald en bestudeerd. Ze ontdekten dat je vrij eenvoudig software kunt installeren waarmee een kwaadwillende stemmen voor een bepaalde kandidaat kan toeschrijven aan een andere kandidaat. Dit kan gebeuren zonder dat iemand het merkt...

Ze hebben ook een filmpje gemaakt waarin ze het stelen van stemmen demonstreren.Het stemmen is op kinderlijk eenvoudige wijze te manipuleren(geen enkele beveiliging bevat tegen manipulatie en fraude).De totale infrastructuur van het verkiezingssysteem is een complexe lappendeken van diverse private bedrijven, die elk verantwoordelijk zijn voor de verschillende onderdelen. Enkele van deze bedrijven zijn over de hele wereld operatief en verkeren feitelijk in een positie om uitslagen te beïnvloeden.Bij de Amerikaanse verkiezingen zijn deze bedrijven deels in buitenlands bezit, of hun servers stonden in het buitenland, de plek waar de verkiezingsfraude en stemmanipulatie met name plaatsvond.Ze  gebruiken  allemaal dezelfde software OpTech, die het dna van het verkiezingssysteem vormt. En elke dwaas weet dat Amerika sinds de moord op Kennedy(gedood door de Deep State) geen democratisch land is en dat er geen onafhankelijke instellingen zijn die niet worden gecontroleerd door de Deep State, die Amerika feitelijk vanuit de schaduw regeert. Dus niemand kan eerlijk zeggen of de Amerikaanse verkiezingen in 2020 eerlijk waren of niet en rechters durven ook geen uitspraken te doen om de verkiezing om te keren(de amerikaanse gestolen verkiezingen).

.......................................................................................................................................

Het punt is dat recente wereldgebeurtenissen het gevolg zijn van een internationale alliantie die ten doel heeft de heerschappij van de United States of America Corporation, hun dwangwapen, omver te werpen.


Rockefeller-belangen achter veel, heel veel misdaden zitten, inclusief het verspreiden  van kanker. Aan het begin van de 20e eeuw kreeg slechts één op de 19 mensen kanker. Nu is dat één op de twee mensen. Onnodig te zeggen dat het “genezen van kanker” nu een van de meest winstgevende takken is van de farmaceutische bedrijven die ze onder controle hebben. De recente pandemie en vaccinatiecampagne leiden ook tot recordwinsten voor Pfizer, Moderna, Johnson en  Johnson enz, die ook onder controle staan van de criminele KM families als de Rockefellers.

.............................................................................................................................................

De wereld heeft  een Neurenberg-achtig tribunaal nodig voor het COVID-kartel.Geheime Pfizer- en overheidsdocumenten bevestigen dat miljoenen mensen wereldwijd zijn gestorven als gevolg van COVID vaccinaties(secret-pfizer).

Tuesday, 21 March 2023

Linkse woke ideologie is een gevaarlijk fenomeen wat onze vrije samenlevingen bedreigt

 


Links wil de ondergang van de westerse beschaving bewerkstelligen.Overal klinken de woorden diversiteit en inclusiviteit.Het diversiteitsbeleid in is een paard van Troje, waarmee het radicaal ‘woke’ gedachtengoed de organisatie wordt binnengehaald en in sneltreinvaart wordt genormaliseerd. Het gevolg is dat een toxisch-linkse omgeving ontstaan is waar rechts-conservatieve intellectuelen amper professionele slaagkansen hebben. Een zwijgcultuur van links eenheidsdenken veroorzaakt door intimidatie, discriminatie en conformiteitsdruk is opgelegd in onze universiteiten.Door dit gebrek aan ideologische diversiteit is een linkse giftige sluier neergedaald over het licht van de wetenschappelijke vooruitgang. De 'woke-ideologie' is het fascisme zoals de Britse schrijver George Orwell het in zijn boek 1984 heeft beschreven.Niet alleen vindt hij in 1984 de taal Newspeak uit, die de idealen van de totalitaire staat moet waarborgen, ook waarschuwt hij in zijn klassieke essay ‘politiek en de Engelse taal’ (1946) voor ‘sjoemelarijen en perversiteiten’ met de taal, die tot doel hebben ‘leugens als waarheid te verkopen’(Orwell)....

  De geest van het wokisme is een geest die in veel opzichten lijkt op de geest van het communisme.De woke-ideologie krijgt zowel internationaal als in West-Europa alsmaar steviger voet aan de grond in het hoger onderwijs.Het debat over wat er nog wel en niet gezegd kan worden leeft in academische kringen.Zo wordt er censuur opgelegd door het verhinderen van debatten en het ontslaan van academici die een mening hebben die niet overeenkomt met wat ‘politiek correct’ is.Op zich is het natuurlijk geen probleem dat mensen eigen overtuigingen hebben en eventueel in bepaalde beroepscategorieën oververtegenwoordigd zijn. Mochten brandweermannen overwegend rechts stemmen, zolang ze vuur blussen, ook bij linkse burgers, is er geen probleem. Maar dat doen die linkse academici dus duidelijk helemaal niet. Zij instrumentaliseren hun professionele positie vanuit ideologische motieven.En dat is allemaal niet toevallig. De Italiaanse communist en politiek filosoof Antonio Gramsci transformeerde economisch marxisme in cultureel marxisme.Hij schreef in de jaren dertig over intellectuelen dat ze dienden als hulptroepen van de gevestigde orde. Hun positie binnen de maatschappelijke hiërarchie stond gelijk aan die van lage officieren in een leger.Gramsci beschreef hoe links met een lange mars door de instellingen allerhande posities in de cultuur, onderwijs en media moest innemen. Van daaruit konden ze vervolgens de culturele hegemonie verwerven om zo de marxistische revolutie te realiseren. Dat proces is nu bijna volledig voltrokken in de academische wereld...

 Er is een giftige linkse omgeving gecreëerd, waar rechts-conservatieve intellectuelen amper professionele slaagkansen hebben. Een zwijgcultuur van links eenheidsdenken veroorzaakt door intimidatie, discriminatie en conformiteitsdruk is opgelegd in onze universiteiten.Door dit gebrek aan ideologische diversiteit is een linkse giftig-sluier neergedaald over het licht van de wetenschappelijke vooruitgang.Woke is helemaal geen strijd voor meer vrijheden. Veel van de idealen die vroegere emancipatiebewegingen kenmerkten worden er net door bestreden. Woke vergiftigt het maatschappelijk debat door meningen te voorzien van een label ‘juist’ of ‘fout’ en mensen op basis van onveranderlijke kenmerken een etiket van ‘dader’ of ‘slachtoffer’ op te kleven. Het creëert een sfeer waarin mensen zich geremd voelen om voor hun eerlijke mening uit te komen. Studenten worden niet langer opgeleid tot zelfstandig en kritisch denkende burgers, noodzakelijk voor een democratische samenleving, maar worden geïndoctrineerd tot politiek-correcte papegaaien.Voor de minderheidsgroep van rechts-conservatieve mensen is de universiteit echter een weinig inclusieve, maar integendeel erg toxisch-autoritaire, weinig vrije en onveilige omgeving geworden. En dat is een zelfversterkende dynamiek. Want link-progressieve mensen hebben links privilege dat hen alle carriere- en ontplooiingskansen geeft in deze dominant-linkse omgevingen, enkel en alleen omdat ze links zijn...

 En wie de rode terreur en intimidatie aanklaagt en vrij onderwijs bepleit, wordt extreemrechts genoemd- een nazi, enkel en alleen omdat hun eigen linkse hegemonie en links privileges onder druk zouden komen te staan en echte diversiteit en inclusie voorgesteld wordt.Hele linkse ideologie is gericht op het uitbannen van alles wat ook maar enigszins als aanstootgevend ervaren zou kunnen worden, en daarom leven ze in een fantasiewereld waarin alle kritiek per direct gezien wordt als een aanval op hun identiteit; dit is omdat hun identiteit compleet afhankelijk is van alle labels die ze zichzelf opgeplakt hebben, want meer diepgang dan die labels zit er niet in.Mensen die niet woke-zijn worden beschrijvingen toegedicht als vrouwenhater, racist of de ergste van allemaal: witte supremist.Etiketten plakken (‘fascist’, ‘populist’, ‘gevaarlijk’) is een manier van goed en kwaad benoemen en vindt in toenemende mate plaats via jargon (‘witte mensen’, ‘TERF’) uit de woke-beweging.We zijn druk bezig met het vernietigen van het menselijk ras. Je bent woke, of niet. Goed of fout.Alleen de mening van wokisten telt, waardoor ze nooit in debat gaan.Wie niet akkoord gaat met hun belachelijke stellingen, zijn racisten, fascisten, homofoben, en noem maar op. Ze maken andersdenkenden monddood...

Woke zijn is niets om trots op te zijn. Hun aanhang bestaat uit een stelletje domme clowns!Black Lives Matter is een puur racistische organisatie met een zij en wij denken.En Antifa fascisten zijn het prototype van obsessieve fascistische relschoppers. Langzaam aan wordt de hele wereld een steriele ruimte ,waarin iedereen op z'n tenen moet lopen, omdat er anders een of andere sociaal onderontwikkeld, verward persoon (geen man of vrouw zeggen he, dat is aanstootgevend) net zo lang gaat zitten gillen tot 'ie alle aandacht krijgt.De radicaal-linkse woke-beweging is een 'sluipend gif' dat onze samenleving, gebouwd op burgerschap en de ideeën van de Verlichting, van binnenuit ziek maakt.En als we woke zijn gang laten gaan, sneuvelt onze cultuur(twitter)...

 Het fascisme toont op verschillende tijdstippen in de geschiedenis verschillende gezichten: vandaag broeit het vooral bij de lafheid van intellectuelen en journalisten, hun conformisme, hun regimegetrouwheid, hun capitulatie voor de politiek correcte wurggreep.De term ‘politieke correctheid’ stamt uit het communistische Sovjet-tijdperk en slaat op de zuivere partijlijn. Alles wat daarmee in strijd werd bevonden kreeg het stempel ‘politiek incorrect’. Burgers die op politieke incorrectheid betrapt werden, riskeerden allerlei sancties, gaande van het verlies van hun job en sociale uitsluiting over deportatie naar de Goelag tot executie.Absurditeiten werden waarheid. Het veranderen van woorden en verdraaien van hun betekenis. Allemaal met de bedoeling om het verleden en het culturele erfgoed uit te wissen om tot een nieuwe,betere mens te komen. Deze technieken zijn uitvoerig beschreven door Orwell en Solzjenitsyn. Hun boeken, respectievelijk 1984 en De Goelag Archipel, zijn geschreven als waarschuwing. Vreemd genoeg worden zij almaar meer door de politiek correcte meute als handleiding geïnterpreteerd.Nexit!
...............................................................................................................................................
 Links een vijandige sfeer creëert voor wie een andere mening heeft,omdat de idealen van links onbereikbaar zijn, wordt gezocht naar een zondebok want iemand moet toch de schuld krijgen.Dat is dan gewoonlijk  rechts,die ze extremisten noemen. Op die manier raakt de samenleving meer en meer gepolariseerd totdat de bom barst met alle ellende van dien.Bij hoge spanningen volgt een eindeloze burgeroorlog.Een voorbeeld hiervan zien we in de zeer gepolariseerde Amerikaanse samenleving. De linkse beweging ziet de blanke man als oorzaak van alle ellende en onderdrukking. Dit culmineert in een beeldenstorm, Black Lives Matter, verzet tegen White Supremacy, de woke– en cancelcultuur. Rechts gaat op haar beurt daartegen in verzet en uiteindelijk vallen er doden. De massale aanwezigheid van vuurwapens onder Amerikaanse burgers voorspelt niet veel goeds. Met een onafhankelijk Nederland en met als ijkpunten burgerschap, vrijheid en subsidiariteit kunnen we de democratie herstellen.We moeten focussen op een ruime invulling van de vrije meningsuiting en het herstellen van de persvrijheid.De beslissingsmacht moet bij het volk liggen en bij de vertegenwoordigers die zij kiest, niet bij partijvoorzitters, onverkozen experts, politiek benoemde ambtenaren of activistische rechters.
Hoewel Nabokov in 1955 de maatschappij schokte met zijn roman Lolita, hebben de schoonheidswedstrijden van de kinderen die zo beroemd zijn in de Verenigde Staten, reclame, media, muziek of de recente mode van esthetische centra voor jongens en meisjes gegenereerd in de Verenigde Staten.Afgelopen jaren is een niet te stoppen stroom van seksualisering in de kindertijd.Het NPO-programma Gewoon Bloot confronteert leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool met de naakte lichamen van (omgebouwde) volwassenen. Onomkeerbare geslachtsoperaties worden openlijk gepromoot. Steeds vaker worden(jonge) kinderen in aanraking gebracht met woke-propaganda over ‘gender’ en seksualiteit.In boekjes voor kinderen vanaf 4 jaar wordt uitgelegd wat pijpen is en hoe je het moet doen (incl. illustraties).De lijst met voorbeelden van dit soort misselijkmakende indoctrinatie is nog véél langer. Angstaanjagend hoe de samenleving ontwikkeld,ten kosten van onze kinderen. Welke viespeuk heeft dit bedacht en welke viespeuk heeft dit goedgekeurd? De seksualisering van jonge kinderen is fout en moet stoppen...

Thursday, 16 March 2023

Caroline van der Plas(BBB) uitvoert haar misleidende agenda van het WEFWe zijn al heel wat gewend op verkiezingsfraude gebied wereldwijd, maar Nederland spande 15 maart 2023 de kroon.Een bijna onbekende kleine clownspartij BBB toevallig wint ineens glorieus,net als clownspartij D66 bij de laatste verkiezingen(verkiezingsfraude).En toevallig wint een kleine BBB-partij overtuigend in alle 12 provincies?Grappig!Door winst fraude BoerBurgerBeweging is Mark Rutte club,ondanks dat zij met hun beleid verloren hebben, toch de winnaar in zetels.De BoerBurgerBeweging zich voordoet als oppositie tegen de gevestigde orde, terwijl ze in werkelijkheid onder controle staan van diezelfde gevestigde orde.Deze BBB,die noemt zichzelf niet rechts en is opgericht om de stemmen van PVV en FvD af te snoepen, profileert zich als een partij voor de gewone man op het platteland, maar bestaat uit zakenmannen met een succesvol communicatiebureau dat werkt voor controversiële multinationals.Van der Plas arriveerde op het binnenhof in een tractor. Deze ludieke actie had echter maar één doel: onbeholpen, ietwat sukkelig overkomen zodat mensen BBB zien als een simpele boerenpartij en niet als het marketing-instrument van miljardenbedrijven dat ze eigenlijk zijn…

De BoerBurgerBeweging is schaapje in wolvenkleren ,die zich alleen maar aanpassen aan grotere plannen en zich aansluiten bij het WEF-circus.BBB is een marketing-instrument van miljardenbedrijven.De bedrijven Bayer en Monsanto (Bayer is eigenaar van Monsanto) zijn klant van marketingbedrijf Remarkable. De oprichter/eigenaar Wim Groot Koerkamp en marketingdirecteur Henk Vermeer zijn weer secretaris en penningmeester bij de BBB. Ook is Vermeer campagneleider voor de BBB. Het adres van de BBB is hetzelfde als het communicatiebureau van Bayer/Monsanto in Nederland. Monsanto, Cargill en Dupont hebben bijna 17 mln hectare landbouwgrond in Oekraïne gekocht. Dat is zo’n 60% van de beschikbare landbouwgrond in Oekraïne.Dat zullen de kartelpolitici nooit zeggen want hun opdracht is de vernietiging van de natiestaten – via supranationalisme, massa-immigratie en doordat de economie er volkomen stuk door gaat en we afhankelijk worden van Bill Gates, Monsanto, etc: de energie- en klimaat-transitie.In hun missiestatement noemt BBB wel openlijk dat de partij is ontstaan uit een initiatief van Caroline van der Plas-paard van Troje- en ReMarkAble, maar verder wordt de samenwerking nauwelijks genoemd…

In de korte biografieën van Groot Koerkamp en Vermeer wordt het bedrijf ook niet genoemd, wat het idee wekt dat BBB en ReMarkAble behalve het nodige niet veel over hun samenwerking naar buiten brengen.Alles lijkt er op te wijzen dat BBB en ReMarkAble/Bayer/Monsanto één en hetzelfde zijn.Dankzij een professionele campagne kan Caroline nu van haar Kamerzetel een platform maken om haar de broodheren nog beter te dienen.Die hebben er groot belang bij dat de huidige manier van boeren blijft bestaan, in ieder geval zo lang mogelijk, maar niet dat landbouwers een soort volksopstand organiseren. Bedrijven hebben behoefte aan rust, niet aan maatschappelijke chaos. Het is hen te doen om het behoud van hun lucratieve nering. Ze vrezen maar één ding: boeren die geen behoefte meer hebben aan hun peperdure diensten en producten.Caroline van de Plas heeft dankzij haar Kamerzetel enorm veel publiciteit weten te generen waar de agro-industrie bij gedijt: boeren demonstreren voor het behoud van hun ketenen, zijzelf geldt niet als een lobbyiste maar als iemand die in discussies over de toekomst van de landbouw gewicht in de schaal legt…

BBB vindt ook dat er een stikstof probleem is en zal gewoon meedoen met dit hele beleid.De stikstofregels(de-boeren-caroline-bbb) is een plan om boeren weg te pesten uit het land en om boeren te motiveren om te stoppen met boer zijn, zodat hun landbouwgronden kunnen worden opgekocht door multinationals. Het is de bedoeling om alle vrije boeren kapot te maken, omdat zij willen dat die multinationals monopolist worden.Het is een beetje raar,dat alleen in Nederland is een stikstofprobleem, buiten Nederland is dat probleem nergens aan de hand.In de laatste dertig jaar is er al 64 procent stikstof gereduceerd. Daar hoefde geen enkele boer voor te worden onteigend.Nederlandse stikstofprobleem ontstond op onwetendheid, misbruik van wetenschap en schimmige deals in achterkamertjes.Vele wetenschappers en journalisten worden betaald om te zwijgen als het graf over de waarheid!Er is helemaal geen stikstofprobleem en wat zit er dan achter; de onteigening van de boeren,die worden afgeleid en compleet voor de gek gehouden.Nederlandse regering neemt nu duizenden boerderijen in beslag in overeenstemming met WEF-agenda.Terwijl de wereld blijft lijden onder de wereldwijde voedselcrisis die door de elite is veroorzaakt, heeft de Nederlandse regering aangekondigd dat ze 3.000 boerderijen in het hele land in beslag zal nemen in overeenstemming met de agenda van het World Economic Forum...

En als het gaat om de oorlog in Oekraïne, gelooft BBB, net als Mark Rutte, in de mythe dat Rusland ‘ineens’ Oekraïne binnenviel en van plan is heel Europa te veroveren. Dan vergeten zij dus de buitenlandse veroveringsstrategie van de VS de laatste 20 jaar. Sinds 2014(was een staatsgreep geleid door de CIA(
bron) volgt Oekraïne hetzelfde scenario als nazi-Duitsland in 1938(bron).De Oekraïense regering is al jaren een leverancier van xenofobie,antisemitisme en racisme.Sinds staatsgreep in 2014,opereren in Oekraïene sterke paramilitaire groepen, waaronder het beruchte Azov nazi-bataljon,die niet slechts geïntegreerd is in het leger, maar ook eveneens in de politie. Hun logo bevat de wolfsangel, een symbool dat ook werd gebruikt door de 2. SS-Panzer-Division Das Reich, een divisie van de Waffen-SS.“De eerste troepen die door Amerikaanse en Britse soldaten werden getraind, waren het neonazistische Azov-bataljon” ,zei voormalig US Marine Corp Intelligence Officer, Scott Ritter(Bron).En voordat Poetin in Oekraïne ingreep, vond er genocide plaats op de Russische bevolking door Oekraïense nazi’sDe feiten liggen vast in de Daily Reports van de waarnemingsmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in Donbas(bron).Met deze aanvallen op Donbas is eigenlijk alles begonnen…


BBB is Build Back Better! Dus WEF,die pocht zelf over de vele banden die het heeft met wereldleiders en internationale organisaties.Het World Economic Forum is een hele rare marxistische club met veel te veel invloed,waar multinationals in de digitale technologie, farmaceutische bedrijven, beleggers en banken, internationale non-gouvernementele organisaties en de Verenigde Naties dienst van uitmaken.Hun plannen doorschieten tot een samenleving waar digitale controle de privacy van burgers schendt. Dit zien we al in het Chinese socialcreditscore-systeem.Caroline van der Plas(BBB) zegt dat ze niks te maken heeft met WEF,maar dat zei ook leugenaar Mark Rutte en andere politici.Zij gaat niet ieder jaar naar Davos zoals Rutte en sommige politici,maar ze heeft wel indirecte banden met WEF, zoals we in dit artikel kunnen zien.Wie op BBB stemt, dient het belang van een aantal grote WEF-bedrijven,die alleen kunnen bestaan door een onhoudbare vorm van landbouw in stand te houden.De boeren die op Caroline gestemd hebben, hebben hun eigen graf gegraven!
....................................................................................................................................

 Een van de belangrijkste redenen waarom de regering terreur pleegt tegenover de agrarische sector, is dat er dan meer huizen gebouwd kunnen worden, wat de staat op korte termijn meer geld oplevert.De Nederlandse oppositieleider Geert Wilders bracht een explosieve-brief uit waaruit blijkt dat de regering de onteigende landbouwgrond wil gebruiken om centra voor asielzoekers te bouwen(geertwilderspvv).In 2022 zijn er meer dan 46.000 asielzoekers bijgekomen in Nederland. Dat is een nieuwe stad als Houten erbij met alleen maar asielzoekers. In heel Nederland worden enorme aantallen nieuwkomers opgevangen. De grootste opvanglocatie van het land bevindt zich in Ter Apel met plek voor 2000 vreemdelingen. In omringende dorpen ervaren veel mensen overlast door criminele buitenlanders.De BBB-leider stemde tegen een motie van Joost Eerdmans (JA21) over het asielbeleid in Nederland. Daarbij zei ze: „BBB wordt geacht hier tegen te stemmen.”


Sinds 2014(was een staatsgreep geleid door de CIA-bron) volgt Oekraïne hetzelfde scenario als nazi-Duitsland in 1938.Oekraïne is nu een nazi-bolwerk, zoals nazi-Duitsland dat was(bron).De Oekraïense regering is al jaren een leverancier van xenofobie,antisemitisme en racisme.Sinds staatsgreep in 2014,opereren in Oekraïene sterke paramilitaire groepen, waaronder het beruchte Azov nazi-bataljon,die niet slechts geïntegreerd is in het leger, maar ook eveneens in de politie. Hun logo bevat de wolfsangel, een symbool dat ook werd gebruikt door de 2. SS-Panzer-Division Das Reich, een divisie van de Waffen-SS.“De eerste troepen die door Amerikaanse en Britse soldaten werden getraind, waren het neonazistische Azov-bataljon” ,zei voormalig US Marine Corp Intelligence Officer, Scott Ritter(Bron).En voordat Poetin in Oekraïne ingreep, vond er genocide plaats op de Russische bevolking door Oekraïense nazi'sDe feiten liggen vast in de Daily Reports van de waarnemingsmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in Donbas(bron).Met deze aanvallen op Donbas is eigenlijk alles begonnen.
..................................................................................
Nederland is na ruim twaalf jaar Rutte in een gevaarlijke polarisatie geraakt.De QR-code heeft gezorgd voor een vreselijke tweedeling en ongevaccineerden zijn uitgemaakt voor ‘wappies’ en ‘gekkies’. Het is de ‘pandemie van de ongevaccineerden’ genoemd en mensen die zich niet lieten vaccineren werden ‘asociaal’ en ‘decadent’ genoemd. Er is ook een deel van de bevolking met wie het goed gaat. Bestuurders. Ambtenarij. Medewerkers van maatschappelijke en privaatpublieke instituties, die steeds meer zijn ingekapseld in het machtsstelsel, zoals vakbonden, universiteiten, milieugroepen, culturele organisaties, publieke omroepen, kerken, rechtbanken en staatsbedrijven. Deze groepen lijken steeds meer hun ziel te hebben verkocht aan ongekozen, oncontroleerbare internationale instellingen, zoals de VN, EU, WHO, het World Economic Forum en aan het grootkapitaal: Big Tech, Big Farma, Big Food, Big Oil, het militair-industrieel complex en de financiële sector. Samen controleren zij wet- en regelgeving, het geldsysteem, de media, wat wel en niet mag worden gezegd. Zij vinden steun bij dat deel van de bevolking dat baat heeft van dit systeem en wellicht niet ten volle beseft wat het betekent voor de verliezers.Aan de andere kant staat een groeiende groep boeren, vissers, mkb-­ondernemingen die niet op steun kunnen rekenen en worden bedreigd in hun voortbestaan. 

Tuesday, 14 March 2023

Rusland is niet in Oekraïne 2022 de oorlog begonnen,maar de VS / NATO in 2014 met staatsgreep


De basis voor de  oorlog in Oekraïne begon 30 jaar geleden (het einde van het communisme), waar Amerika de winnaar van de Koude oorlog was. In plaats van met Rusland een band op te bouwen bleek dat er in de opeenvolgende Amerikaanse regeringen geen plaats was voor de Russische Federatie. De Westerse arrogantie nam toe. De NAVO breidde uit tegen de belofte in, de Kleurenrevoluties werden gefinancierd door Westerse NGO’s en de media en politiek werden aangestuurd om anti-Rusland verhalen telkens te benadrukken.De ‘hogere’ politiek achter dit alles is de machtsstrijd tussen de Verenigde Staten en de NAVO enerzijds en Rusland anderzijds, waarbij wij, gewone burgers, geen informatie kregen over de Wolfovitsj-doctrine of om in NAVO termen te spreken ‘Full Spectrum Dominance’.Deze Wolfowitz-doctrine gaat ervan uit dat Amerika, na de koude oorlog, de enig overgebleven supermacht van de wereld is-die de wereld zal regeren- en dat dit zo moet blijven.Dertig jaar lang hebben de neocons de Amerikaanse politiek bepaald.Jarenlange ontwrichtingen op de wereld zijn het gevolg, met als meest dramatische hoofdstuk Oekraïne, waar een gruwelijke oorlog uit is voortgekomen.De oorlog in Oekraïne is niet in 2022 begonnen. Hij begon in 2014 op het Maidanplein in Kiev(het was een staatsgreep geleid door de CIA)...

Na de staatsgreep in 2014 onder leiding van de CIA,de neofascisten bepalen voor een steeds groter deel de politiek in Oekraïne en daarmee de toekomst van dit land.Stapje voor stapje krijgen de  neofascisten meer ruimte om hun dystopische en van wantrouwen doordrenkte toekomstbeeld uit te dragen.Zo vinden er in de straten van Kiev geregeld fakkeloptochten plaats waarbij deelnemers roepen dat joden het land uit moeten(twitter).Politici doen publiekelijk antisemitische uitspraken.Fascistische verzetsgroepen uit de Tweede Wereldoorlog worden in ere hersteld.Holocaustmonumenten worden beklad met swastika’s en SS-symbolen.Stepan Bandera die in de Tweede Wereldoorlog een fascistische  beweging leidde die verantwoordelijk was voor vele wreedheden en moorden tegen Russen, Joden en Polen, wordt al vanaf 2014 (in 2005 zelfs door president Joesjenko geïnitieerd) door de Oekraïense autoriteiten beschouwd als een nationale held(nazi-symbols-ukraine). ʽWe hebben nazi's getraind.De eerste troepen die door Amerikaanse en Britse soldaten werden getraind in Oekraïne, waren het neonazistische Azov-bataljon.De Oekraïense strijdkrachten zouden de komende maanden worden verslagen, waarbij honderdduizenden doden en gevangenen zouden vallen’,zei  voormalig US Marine Corp Intelligence Officer, Scott Ritter(youtube)...

De haat tegen Rusland en Poetin neemt al jaren verschrikkelijke vormen aan.Natuurlijk sneuvelt de waarheid in oorlogen als eerste, maar dat het grootste deel van de Nederlanders zo makkelijk kan worden meegesleurd in deze anti-Rusland hetze is ronduit gevaarlijk. Ik had nooit gedacht dat zelfstandige of intelligente Westerlingen in 2022 zo maar één kant van het verhaal zouden accepteren.In de Tweede Wereldoorlog de meeste neuzen één kant uit worden geduwd, zodat de meeste mensen geloofden in één waarheid, die van het nationaal socialisme,die Duitsland meesleurde in de wereldoorlog.De criminele media spelen opnieuw een verwoestende rol in de Oekraïense oorlog, om de burgers dom te houden.Ieder uur, iedere dag, iedere week en iedere maand horen en lezen we hetzelfde. Het nieuws gaat over de barbaarse Russen, de desolate staat van het Russische leger, de plunderingen, de duivelse Poetin, de verkrachtingen of de massa-executies die de Russen uitvoeren en ga zo nog maar even door.Alles wat aan de Rus­sische inval voor­af­ging, wordt verzwegen.De Westerse pers rept geen woord over de enorme greep die nazi’s hebben op de Oekraïense staat,met het gevolg dat het publiek denkt dat ʽZwitserlandʼ zo maar is binnengevallen.Westerse criminele media negeren al jaren dat er al 8 jaar oorlogsmisdaden worden gepleegd tegen de burgerbevolking in Donbas-Oekraïne, dat er vrouwen(werden ook verkracht), kinderen en ouderen worden vermoord, dat infrastructuur wordt vernietigd, dat neonazisme en russofobie worden aangewakkerd.De wereld moet opnieuw Neurenberg tribunaal voor de criminele media opzetten...


Denk aan de Amerikaanse defensieadviseur MacGregor die al maanden waarschuwt voor de misleidende informatie die we in het Westen krijgen. Ook Professor Mearsheimer luidt al jaren de alarmbel over de NAVO-strategie, net als Jeffrey Sachs (Columbia University) over de arrogantie om Rusland buiten te sluiten.Onlangs is bekend geworden dat het Russiagate-verhaal één grote leugen is.Meer dan 3 jaar lang kregen we in het Westen anti-Rusland berichten voorgeschoteld over de inmenging van Rusland in de Amerikaanse verkiezingen in 2016.Het Westerse publiek werd jarenlang bekogeld met deze informatie waar trollenfabrieken, Russische hackers, Poetins agressieve politiek, Poetins steun aan rechtse partijen, Russische cybercriminaliteit en ander kwaadaardig gedrag aan gelinkt werd: de zogenoemde ‘Russiagate’.  De Russisch-Westerse verhoudingen  verslechterden in snel tempo.In november 2021 is duidelijk geworden dat veel berichtgeving bewust op poten is gezet door het campagneteam van Hillary Clinton. In het Steele-dossier, genoemd naar de Britse spion Christopher Steele, werden feiten over een vermeende samenzwering tussen Rusland en Trump ongegrond verklaard.Christopher Steele en vele anderen werden betaald door de Democratische Partij van Clinton, die ook nog onder het dossier het krabbeltje ‘Thank you’ heeft neergezet.Wat even schokkend is, is dat de Amerikaanse geheime dienst van deze grove leugen wist.Nu de leugen aan het licht gekomen is, wordt dat in ons nieuws-in criminele media  niet vermeld...

Volgens het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken zouden de Russische troepen sinds de start van de oorlog al 2.389 kinderen hebben ontvoerd uit de oostelijke Donbas-regio en hen hebben meegenomen naar Rusland. Kan dat kloppen? Of gaat het hier om pure oorlogspropaganda. Lees je dit tranentrekkende stukje propaganda goed, dan waren de kinderen dus in veiligheid gebracht, weg van de oorlog, en daarna weer teruggegeven(children). Om dit soort 'gekidnapte' kinderen is dus het arrestatiebevel tegen Poetin uitgebracht. Nederland en ICC laten zich (weer) voor het VS karretje spannen in deze hybride oorlogsvoering. VS is geen lid van het Strafhof , als ook maar een enkele VS soldaat wordt berecht staan er VS troepen op het strand van Schevingen.ICC is een lachertje.Met recht(vaardigheid) heeft het niks te maken, want de grootste oorlogsmisdadigers lopen gewoon vrij rond in Den Haag, Frankrijk, VK en de VS. In het westen zitten de grootste oorlogsmisdadigers waar ze vrij en rijk rondlopen, met beveiliging.Waar is de ICC in dat geval? Al die oorlogen, met miljoenen burgerdoden (van baby's tot ouderen, mannen en vrouwen), bombarderen van markten, bruiloften, ziekenhuizen, scholen, woonwijken, enz...en daar knijpt de ICC  oogje voor dicht. Als het ICC echt zou werken, zouden de meeste Westerse regeringsleiders inmiddels voor de Gevangenenpoort zijn opgehangen(twitter).Maar,Amerika heeft sancties opgelegd aan ICC personeel en dreigde met arrestaties ( lees militair ingrijpen)...

Hoe heeft het zover kunnen komen dat Europa en Rusland hun eeuwenoude band verliezen?Ieder initiatief waarbij de Europa goede banden met Rusland zou kunnen ontwikkelen, zou op den duur gecanceld worden door de VS (denk aan de door Amerika uitgevoerde gasexplosies in de pijpleiding van North Stream).Europa moet onder Amerikaanse laarzen blijven,omdat zou Europa met Rusland(samen met Europa Napoleon en Hitler heeft verslagen) een sterke macht op het Euraziatische continent kunnen worden.Al jaren werden Russisch-Amerikaanse samenwerkingsprojecten  gedwarsboomd, om vervolgens heel subtiel Rusland buiten de deur van Europa te houden.Europa is nu Rusland kwijtgeraakt. Een duizendjarige band is kapot. Rusland keert zich naar het Oosten. Dat het Westen (Amerika en Europa) ook zeer veel boter op het hoofd heeft, zal pas de komende jaren tot ons doordringen.De wereld moet dringend de psychopaten in Washington en Brussel(die in 2014 de oorlog in Oekraïne begonnen) stoppen,zodat ze de mensheid niet meesleuren in een nucleaire oorlog(twitter).

.................................................................................................................................................

Volgens journalist Hersh,'bondskanselier van Duitsland -Olaf Scholz heeft de VS geholpen bij het verbergen van data over de sabotage van de Nord stream pijpleiding door de VS'. De NAVO landen zijn toch allemaal vazal-sraten van US sinds einde WOII? https://seymourhersh.substack.com/p/the-cover-up

 https://www.youtube.com/watch?v=NcMVdh915AE&t=46s

 Tienduizenden Trumpgetrouwen maken zich klaar om het Amerikaanse overheidsapparaat over te nemen. Dat schrijft  de Amerikaanse website Axios, die een drie maanden durend onderzoek voerde naar de plannen van Donald Trump voor een tweede ambtstermijn.Die plannen omvatten een radicale hervorming van het ambtenarenapparaat-de ‘Deep State’.  Trump komt nu met een plan om de Deep State te ontmantelen.Wat een held, hoop dat ie het overleeft en dat ie het vervolgens kan uitvoeren.Trump is onze laatste kans op democratie.Einde Deep State Amerika = Einde Deep State Europa!Nu staat het helemaal vast dat hij gevangen gezet zal worden.En wat we in Europa zien gebeuren, gebeurt nog veel sneller in de VS: In naam van de democratie de democratie vermoorden. Door het arresteren van de enige presidentskandidaat die WOIII nog kan stoppen: Trump.https://www.youtube.com/watch?v=4CzUneleEiU&t=6s

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=3qDE2MJEmSs&embeds_euri=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

Over de situatie met de Amerikaanse drone zei Dmitry Medvedev(vicevoorzitter van de veiligheidsraad van de Russische Federatie) dat de Amerikanen "helemaal gek zijn geworden.De Air Code erkent de termen "verboden zones" en "beperkte zones"  en ook drones moeten zich aan deze regels houden -vooral in de periode van vijandelijkheden."En hoe zouden het Amerikaanse leger en de marine reageren als er bijvoorbeeld een Russische drone zou verschijnen in de buurt van New York of San Francisco?In dat geval zouden de VS compromisloos reageren en niet toestaan ​​dat het luchtruim of de territoriale wateren worden geschonden.Zodra de Oekraïners binnenkort op zijn, gaan de VS de Polen gebruiken om hun oorlog te voeren. Op zich geruststellend want Nederlanders zijn dan pas in 2025 ofzo aan de beurt om kennis te maken met de Russische vleesmolen(twitter).ʽEuropeanen hebben de genen van onafhankelijkheid, soevereiniteit en nationaal belang verloren. Hoe meer ze ze op de neus of het hoofd slaan, hoe meer ze buigen en glimlachen’, zei Poetin.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=UvHv3frgrx4&embeds_euri=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

De speciale militaire operatie in Oekraïne is ook een reactie op de verwerping van de vraag van Rusland om de NAVO niet uit te breiden naar het Oosten.Het is voor Rusland levensgevaarlijk als een land waar nazi’s de dienst uitmaken lid wordt van de NAVO en kernwapens krijgt op het grondgebied.Ik zie op het internet een videofragment uit 1997 van Joe Biden, die toen nog als jonge senator een gezelschap opzweept om de NAVO uit te breiden. Rusland had geprotesteerd waar dit nou voor nodig was. Het Westen had immers beloofd om geen centimeter verder naar het oosten uit te breiden, dus hier was geen enkele reden voor, niemand bedreigde iemand anders. Bovendien waren we toen nog in de euforische periode dat we werkten aan een hereniging tussen West en Oost.De VS tolereerden ook de neutrale militaire positie van Oekraïne ten opzichte van Rusland niet.Na jarenlange NAVO-expansie in Oost-Europa wilde Rusland op papier de garantie hebben dat Oekraïne geen lid van de NAVO zou worden. Deze rode lijn van het Kremlin was al in 2008 en 2014 genoemd en deze derde keer was het zeer serieus. Wekenlang kwam er geen antwoord van de NAVO en de VS, tot op 10 januari 2022 de reactie was: ‘Het opendeurbeleid van de NAVO is heilig, Oekraïne weigeren is geen op optie.’NAVO herhaalt 30-11-22:Oekraïne is welkom als lid’.Los van de belofte die we Rusland 31 jaren geleden hebben gedaan om de NAVO geen centimeter naar het Oosten uit te breiden, heeft het Westen deze belofte flink aan zijn laars gelapt. Extremer nog, het uitbreiden van de NAVO was niet alleen bedoeld om Rusland buiten te sluiten, maar ook om tegen Rusland te zijn..

.........................................................................................................................


Hier een voorbeeld van echte journalistiek,waar de westerse criminele media hun vingers niet aan durven te branden...Groot Brittannië wil nu munitie met verarmd uranium(4 miljard jaar actief in de grond!) inzetten in te oorlog tegen Rusland. Poetin heeft gezegd dat dit een rode lijn is en dat Rusland daarop gepast zal reageren.Veel babies worden in Falluja in Irak  geboren met lichaams afwijkingen vanwege de bombardementen indertijd van de VS met munitie met verarmd uranium.Dit heeft de NAVO al gedaan in Servië in 1999 , de gevolgen zijn verschrikkelijk.Elk jaar sterft 1 stad in Servie (kanker) als gevolg hiervan.En de heren in Den Haag-ICC weten dat ook... De Russische president Vladimir Poetin veroordeelt de Britse plannen om tankmunitie met verarmd uranium naar Oekraïne te sturen. 'Rusland zal dan gepast moeten reageren, aangezien het Westen al wapens begint te gebruiken met een nucleaire component', zei Poetin. 

‘De munitie die de Britten naar Kiev sturen is vele malen dodelijker dan de munitie die naar Servië wordt gegooid.Tijdens de NAVO-agressie tegen Servië is 30 mm kaliber munitie met 289 gram verarmd uranium gebruikt en we weten hoeveel vervuiling en daaruit voortvloeiende ziekte het veroorzaakt. Italiaanse soldaten in KFOR zagen dit ook als slachtoffers.Het gebruik van 120 millimeter projectielen met veel meer verarmd uranium in Oekraïne betekent een onvergelijkbaar grotere vervuiling van bodem en water, die duizenden jaren zal aanhouden’- zegt de Servische generaal Danko Jovanović.De Russische minister van Defensie zegt dat de Britse beslissing een mogelijke 'nucleaire botsing' tussen Rusland en het Westen' dichterbij brengt. 'Er is een nieuwe stap genomen, en er zijn er steeds minder.' https://www.youtube.com/watch?v=rnoYAAkmjHU&t=163s

V.S. militair expert Kolonel Douglas McGregor zegt dat open bron materiaal laat zien dat de Oekraïners tot dusver 157.000 doden en 300.000 gewonden hebben, vergeleken met 16.000 Russische slachtoffers. Dit betekent dat Oekraïne, met een veel kleinere bevolking, acht manschappen verliest tegenover één Rus.

Monday, 13 March 2023

Servische wetenschapper Nikola Tesla: Een genie die de wereld veranderd
De Serviër Nikola Tesla,die creëerde zijn uitvindingen ten behoeve van de mensheid, was zonder twijfel het grootste genie van de 20e eeuw. Tesla was een genie van zo'n omvang dat sommigen twijfelden of hij echt een mens was.Tesla wijdde zijn leven aan de wetenschap en zijn uitvindingen veranderden de loop van de ontwikkeling van de beschaving. Bijna poëtisch zegt iemand vandaag dat Nikola het licht aandeed en de planeet verlichtte. Onze huidige manier van leven, de technologie die we als vanzelfsprekend beschouwen, wordt mogelijk gemaakt door deze geweldige man uit Europa. Ondanks al zijn bijdragen aan de wetenschap wordt zijn naam echter weinig herinnerd buiten het gebied van elektronica en natuurkunde. In feite wordt Thomas Edison vaak ten onrechte gecrediteerd in schoolboeken met uitvindingen die zijn ontwikkeld en gepatenteerd door Tesla. Die was een visionair voor wie niets onmogelijk  was. Hij plande de draadloze overdracht van energie over lange afstanden en sprak ooit over de mogelijkheid van verlichting van de hele planeet.Tesla's ontdekkingen en uitvindingen waren een pionier in de moderne elektrische motor, draadloze transmissie van energie, basis-laser, radartechnologie, de eerste neon- en fluoriserende verlichting en de Tesla-spoel (veel gebruikt in radio- en televisietoestellen en andere elektronische apparatuur)...


 Nikola Tesla vindt dat alle krachtoverbrenging in de kosmos uitsluitend draadloos plaatsvindt, want de basiskracht is de zwaartekracht en er zijn geen antennes tussen de zon en de aarde. Hij zei dat de energiebron onuitputtelijk is, omdat de aarde constant draait en de atmosfeer vult met elektriciteit, net zoals een gewone elektrische generator dat doet.Tesla vond de AC-motor en de transformator uit (denk maar aan alle gemotoriseerde apparaten die in je huis draaien). Hij vond driefasige elektriciteit uit en droeg bij aan het gebruik van wisselstroom als basis voor elektrische distributiesystemen over de hele wereld. Zijn hoogspanningstransformator maakte de ontwikkeling mogelijk van een systeem voor het verzenden en ontvangen van televisiebeelden, dat wil zeggen beelden op computer monitoren. Hij vond de radio uit (beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof, 1943, verwierp Marconi's patentaanvraag en verleende het patent aan Tesla). Tesla heeft uitgevonden en een hele reeks kleinere apparaten.Een van die, zeer belangrijke ontdekkingen, is het systeem voor starten van de auto die tegenwoordig in alle motorvoertuigen wordt aangetroffen.Niemand heeft tot nu toe een beter systeem voor deze ontdekking gevonden.De snelheidsmeter is ook zijn uitvinding.Tesla ontdekte ook een radar die detecteert wanneer je de maximumsnelheid overschrijdt.Het eerste testvoertuig dat Tesla gebruikte was het beroemde Ford-model "T". Een van zijn uitvindingen is ook de elektrische auto. Hij bouwde de eerste in 1897 en testte hem op een reis van New York naar Buffalo en terug.Het kon zich voortbewegen met een snelheid van 160 km per uur...


Tesla demonstreerde herhaaldelijk, voor de grap (met Mark Twain) en in werkelijkheid (hij veroorzaakte milde aardbevingen in Manhattan, het deel van New York waar hij werkte), de verschillende mogelijkheden om zijn oscillator toe te passen. Dat apparaat was in staat om de grond met een gecontroleerde frequentie te laten trillen. Het is weinig bekend dat Tesla in 1898 verschillende aardbevingen veroorzaakte in de buurt van zijn laboratorium in New York. Op 11 juli 1941 vertelde Tesla verslaggevers van de krant New York Sun dat hij voor $ 2 miljoen binnen drie maanden een apparaat zou kunnen bouwen dat de motor van een militair vliegtuig duizenden kilometers verderop zou kunnen doen smelten.“Oorlogen kunnen worden voorkomen.Ik slaagde erin om op het idee te komen hoe ik de middelen kon perfectioneren die voornamelijk voor verdediging zouden dienen. En indien aanvaard, zou het de betrekkingen tussen naties volledig veranderen. Dit zou elk land, groot of klein, in staat stellen om dit te doen in staat zijn vijandelijke legers, vliegtuigen of andere aanvalsmiddelen te weerstaan. Mijn uitvinding vereist de constructie van een grote generator, die, wanneer geactiveerd, in staat zou zijn alles te vernietigen, van vijandelijke legers tot oorlogsmachines binnen een straal van ongeveer 400 kilometer”,zei Tesla.Het is ook bekend dat Tesla in het eerste decennium van de vorige eeuw het grootste deel van zijn tijd besteedde aan onderzoek op het gebied van elektrotherapie. Tesla meende dat hij op de drempel stond van zijn nieuwe ontdekking, een apparaat met een hoogfrequente stroom, waarmee het mogelijk zou maken om met behulp van dit apparaat contact te maken met het frequentie veld van het menselijk organisme en het vervolgens te behandelen met behulp van nieuwe apparaten om een verstoorde energiebalans te bereiken.Hij creëerde een reeks elektrische oscillatoren voor genezende doeleinden...

Amerikaanse uitvinder Royal Rife(1888 – 1971) genas mensen voor 100% van kanker, maar werd keihard aangepakt door de gevestigde orde.Hij bouwde een machine die energie met de  frequenties het lichaam in stuurt.De resonantietherapie die door Auror scalar technology wordt gegeven, is voortgebouwd op de bevindingen van Rife en die van andere wetenschappers zoals George Lakhovsky, Hulda Clark, Nikola Tesla en Wilhelm Reich.Rife kliniek en laboratorium werden platgebrand(laten we niet vergeten dat ze ook de laboratoria van Tesla in brand hebben gestoken) en verschillende mensen die op de hoogte waren van zijn uitvindingen werden vermoord. Ook Rife zelf kwam later onder verdachte omstandigheden om het leven(bron ).In de Tesla-documenten staat zijn beschrijving van onbemande luchtvaartuigen, die vele jaren later door de legers van de grote mogendheden werden geperfectioneerd. Nog in 1893 ontwierp Tesla een blauwdruk voor een elektrisch ruimteschip op mechanische aandrijving.Slechts een deel van de uitvinding van Nikola Tesla wordt in dit artikel gepresenteerd! Tesla(zoon van een kerkelijke priester) stelt dat hij tot veel ideeën voor zijn uitvindingen kwam door de Bijbel te bestuderen.Zo ontdekte hij bijvoorbeeld microgolven door te lezen het vierde hoofdstuk van openbaring in de Bijbel.Hij kwam op het idee van wisselstromen van de Heilige Drie-eenheid in de Bijbel...

“Voor mij is het universum een ​​grote machine die nooit is geworden en nooit zal verdwijnen. De mens is geen uitzondering in de natuurlijke orde der dingen.De mens is, net als het universum, een machine. Niets bereikt onze geest of beïnvloedt onze acties, indirect of direct, zonder een reactie te zijn op berichten die dat doen we ontvangen van de externe omgeving met onze zintuigen”, zei Tesla.Grote natuurkundigen, zoals Kelvin en Crookes, praten over de uitvindingen van Tesla als met wonderen: “Tesla legde de basis voor nieuwe prestaties over de hele wereld. Wat Tesla liet zien, was een openbaring voor wetenschap en kunst aller tijden”,zei professor Kennelly (A.E. Kennelly)- van Harvard University.“Als de resultaten van het werk van de heer Tesla zouden worden opgegeven, zouden de wielen van de industrie stoppen met draaien, zouden auto's en treinen stoppen, zouden onze steden in duisternis verkeren, zouden fabrieken zwijgen en sterven”, zei Behrend (B.A. Be-hrend)-beroemde schrijver en ingenieur.Er wordt nog steeds aan veel van Tesla's  projecten  gewerkt. Zijn ontdekkingen blijven tot op de dag van vandaag de technologie beïnvloeden.Een groot deel van Tesla's documentatie bevindt zich nu nog steeds in geheime archieven van de Amerikaanse, Russische en Canadese regeringen.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=yP05nhB2WLU&embeds_euri=https%3A%2F%2Fmysteriesrunsolved.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

Het voormalige Apollo 15-lid(Endeavour Command Module) zei dat de buitenaardse wezens niet alleen echt zijn, maar dat ze in het verre verleden naar de aarde zijn gekomen en onze beschaving hebben geschapen, en als we naar bewijs willen zoeken, hoeven we alleen maar naar oude Soemerische literatuur te kijken.“Wij zijn de aliens, maar we denken gewoon dat het andere mensen zijn. Maar wij waren degenen die ergens anders vandaan kwamen, omdat iemand het moest overleven, en zij stapten in hun kleine ruimteschepen en kwamen hierheen en landden, en begonnen toen hier met beschaving. En als je me niet gelooft, ga dan boeken over de oude Sumeriërs halen en kijk wat ze te zeggen hebben. Ze zullen het je meteen uitleggen.”...

v=dJd4xCUUKLs&embeds_euri=https%3A%2F%2Ftweakers.net%2F&embeds_origin=https%3A%2F%2Ftweakers.net&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=YnMFQFDhy-4&t=57s

Nikola Tesla was geboeid door de betekenis van getallen en i.h.b. door het getal drie, wat hij op wiskundige wijze uitbreidde tot de reeks 3, 6 en 9.“Als je de grootsheid van de drie, zes en negen kende, zou je een sleutel tot het universum hebben”,zei  Nikola Tesla.

Wednesday, 8 March 2023

Iedereen die de waarheid spreekt en een andere mening heeft is volgens de linksen meteen een racist, extremist, fascist en nazi
Hun censuurpraktijken zijn illegaal en gevaarlijk voor onze democratie. Ze beïnvloeden de informatiestromen en manipuleren zo onze democratie.Ze moeten opgebroken worden.Intern lanceerde de EU een wetgevend pakket om de macht van Big Tech aan banden te leggen. De digitale Dienstenwet probeert de huidige censuur door Big Tech in handen van de EU te leggen, dit via een orgaan dat berichten inhoudelijk toetst. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Als voorvechter van de vrijheid van meningsuiting diende ik hier amendementen tegen in, want de vrijheid van meningsuiting is de smeerolie van de democratie...

Links een vijandige sfeer creëert voor wie een andere mening heeft,omdat de idealen van links onbereikbaar zijn, wordt gezocht naar een zondebok want iemand moet toch de schuld krijgen.Dat is dan gewoonlijk  rechts,die ze extremisten noemen. Op die manier raakt de samenleving meer en meer gepolariseerd totdat de bom barst met alle ellende van dien.Bij hoge spanningen volgt een eindeloze burgeroorlog.Een voorbeeld hiervan zien we in de zeer gepolariseerde Amerikaanse samenleving. De linkse beweging ziet de blanke man als oorzaak van alle ellende en onderdrukking. Dit culmineert in een beeldenstorm, Black Lives Matter, verzet tegen White Supremacy, de woke– en cancelcultuur. Rechts gaat op haar beurt daartegen in verzet en uiteindelijk vallen er doden. De massale aanwezigheid van vuurwapens onder Amerikaanse burgers voorspelt niet veel goeds.

De omroep Ongehoord Nederland(de enige onafhankelijke en vrije media in het land) kreeg een sanctie opgelegd.Rechtse geluiden in  Nederland worden continue onderdrukt op alle mogelijke manieren.Dit is niet minder dan een poging tot censuur.De motivatie achter de talloze sancties is duidelijk.De gevestigde orde kan het simpelweg niet verdragen dat er een populair tegengeluid bestaat uit de rechtse politieke hoek.Daarom wil men via allerhande ondemocratische methodes, zoals sancties, deze stemmen de mond snoeren.Door deze omroepen te censureren ondermijnt men dus de diversiteit van het medialandschap. Deze censuur bewijst dat men simpelweg geen oppositie verdraagt.Rechts-conservatieve academici worden gediscrimineerd. Ze krijgen te maken met vijandige opmerkingen en attitudes en een beduidende minderheid onder de progressieve filosofen verklaart zich zelfs bereid om rechts-conservatieve collega’s actief te discrimineren bij sollicitaties, door bij gelijke geschiktheid voor de linkse kandidaat te kiezen.Linkse wetenschappers zeggen gewoon openlijk dat ze er geen problemen mee te hebben om andersdenkende collega’s uit te sluiten. Ze vinden het gerechtvaardigd, ja zelfs hun plicht....De woke-ideologie krijgt zowel internationaal als in West-Europa  alsmaar steviger voet aan de grond in het hoger onderwijs.Het debat over wat er nog wel en niet gezegd kan worden leeft in academische kringen.Zo wordt er censuur opgelegd door het verhinderen van debatten en het ontslaan van academici die een mening hebben die niet overeenkomt met wat ‘politiek correct’ is.Op zich is het natuurlijk geen probleem dat mensen eigen overtuigingen hebben en eventueel in bepaalde beroepscategorieën oververtegenwoordigd zijn. Mochten brandweermannen overwegend rechts stemmen, zolang ze vuur blussen, ook bij linkse burgers, is er geen probleem. Maar dat doen die linkse academici dus duidelijk helemaal niet. Zij instrumentaliseren hun professionele positie vanuit ideologische motieven.En dat is allemaal niet toevallig. De Italiaanse communist Antonio Gramsci transformeerde economisch marxisme in cultureel marxisme. Hij beschreef hoe links met een lange mars door de instellingen allerhande posities in de cultuur, onderwijs en media moest innemen. Van daaruit konden ze vervolgens de culturele hegemonie verwerven om zo de marxistische revolutie te realiseren. Dat proces is nu bijna volledig voltrokken in de academische wereld. Daardoor is de universiteit in niets een afspiegeling van de samenleving waardoor ze betaald wordt. De linkse culturele hegemonie is een zelf uitgeroepen morele superioriteitspositie waar men bijgevolg ook helemaal niet aan mag twijfelen, maar integendeel actief dient te ondersteunen als een ware geloofsbelijdenis, volledig in contradictie met het wetenschapsbegrip en het falsificatieprincipe...


   

Hun hele linkse ideologie is gericht op het uitbannen van alles wat ook maar enigszins als aanstootgevend ervaren zou kunnen worden, en daarom leven ze in een fantasiewereld waarin alle kritiek per direct gezien wordt als een aanval op hun identiteit; dit is omdat hun identiteit compleet afhankelijk is van alle labels die ze zichzelf opgeplakt hebben, want meer diepgang dan die labels zit er niet in.We scheppen een wereld van mensen vervuld met sociale angst (niemand durft nog te praten), hele dunne huid en hele lange tenen. Omdat ze niets gewend zijn, is alles per direct traumatiserend, en dan moeten we nog doen alsof ze zielig zijn ook. Dit gebrek aan identiteit, wilskracht en sociale vaardigheden vertaalt zich in deze hele woke stroming, en wordt ondertussen ook nog eens vertroeteld door onze media en overheid. We zijn druk bezig met het vernietigen van het menselijk ras. Langzaam aan wordt de hele wereld een steriele ruimte waarin iedereen op z'n tenen moet lopen omdat er anders een of andere sociaal onderontwikkeld, verward persoon (geen man of vrouw zeggen he, dat is aanstootgevend) net zo lang gaat zitten gillen tot 'ie alle aandacht krijgt. 
In deze ‘Identity Politics’ worden mensen niet meer als individu gezien, maar als representant van een bepaalde groep. Een wereldbeeld dat niet verbindt maar verdeelt.Het verandert de universiteit en maatschappij niet in een fijne inclusieve plek, maar in een slangenkuil met een giftige cocktail van polarisatie en een immer uitdijende lijst aan verboden woorden, en (kunst)uitingen. Shakespeare wordt geschrapt van universitaire leeslijsten omdat zijn denkbeelden niet conform de huidige zijn. ‘Woke’ (google maar indien nodig) is waanzin!

 Wat er gebeurt als we het voortdurend over diversiteit en inclusie moeten hebben zien we ondertussen in Amerika. 'Cancel Culture' - 'annuleercultuur' of 'afrekencultuur' - is samen met 'woke' erg in de mode. Ontstaan op Amerikaanse universitaire campussen is de 'mode' overal komen aanwaaien en draagt ze bij tot wat de 'polarisering' in de samenleving wordt genoemd. Beide verwijzen ze naar vormen van 'ostracisme', iemand sociaal negeren of doodzwijgen.Het fenomeen van inclusie en van exclusie hoort bij groepsvorming. In de cancel culture betekent ostracisme publiekelijk iemand uit sociale of professionele kringen verdrijven.

Black Lives Matter is een puur racistische organisatie met een zij en wij denken.Antifa, het prototype van obsessieve fascistische relschoppers.Woke zijn is niets om trots op te zijn.Hun aanhang bestaat uit een stelletje domme clowns!

De radicaal-linkse woke-beweging is een 'sluipend gif' dat onze samenleving, gebouwd op burgerschap en de ideeën van de Verlichting, van binnenuit ziek maakt.En als we woke zijn gang laten gaan, sneuvelt onze cultuur.Het woke denken bedreigt tolerantie, wetenschap en mensenrechten.Mensen die niet woke-zijn worden beschrijvingen toegedicht als vrouwenhater, racist of de ergste van allemaal: witte supremist. Een witte, heteroseksuele man mag in die zin geen mening meer hebben, omdat hij zijn hele leven in een soort paradijs heeft geleefd. Zonder racisme of grensoverschrijdend gedrag. Je bent woke, of niet. Goed of fout. Daarmee brengt de beweging ook verdeeldheid tussen mensen, hetgeen waar de waarden van inclusiviteit juist niet voor staan. Voor of tegen, het heeft duidelijke impact op de manier waarop we denken over samenleven en -werken.

Etiketten plakken (‘fascist’, ‘populist’, ‘gevaarlijk’) is een manier van goed en kwaad benoemen en vindt in toenemende mate plaats via jargon (‘witte mensen’, ‘TERF’) uit de woke-beweging. Etikettering ligt in Nederland vooral in handen van de denkende klasse, waarbij aangehaakte media als stempelmachine fungeren.

De landelijke kranten bevatten vaak columns en opinies die binnen de politieke vierkante kilometer van Den Haag gangbare meningen weerspiegelen.....preekt graag over diversiteit, de islam en het acute gevaar van rechts Nederland.

De uniformering gaat gelijk op met de concentratie van eigendom: de Vlaamse mediaondernemingen DPG en Mediahuis bezitten vrijwel alle Nederlandse kranten, het Duitse Bertelsmann is eigenaar van RTL en de Rijksoverheid financiert de NPO. Media en politiek voeden elkaar en houden elkaar  vast.
De 'woke-ideologie' is het fascisme zoals de Britse schrijver George Orwell het in zijn boek 1984 heeft beschreven.Niet alleen vindt hij in 1984 de taal Newspeak uit, die de idealen van de totalitaire staat moet waarborgen, ook waarschuwt hij in zijn klassieke essay ‘politiek en de Engelse taal’ (1946-Orwell) voor ‘sjoemelarijen en perversiteiten’ met de taal, die tot doel hebben ‘leugens als waarheid te verkopen’. De Italiaanse politiek filosoof Antonio Gramsci schreef in de jaren dertig over intellectuelen dat ze dienden als hulptroepen van de gevestigde orde. Hun positie binnen de maatschappelijke hiërarchie stond gelijk aan die van lage officieren in een leger.
‘Woke’ mensen zouden volgens veel tegenstanders vooral bezig zijn anderen de les te lezen welke taal zij wel of niet zouden moeten gebruiken. Maar de strijd over het woord ‘woke’ gaat over meer dan taal of begripsverminking. Het lijkt inmiddels een politiek codewoord om discussie over institutioneel onrecht in Nederland de kop in te drukken.Zowel de ‘cancel cultuur’ als de ‘woke beweging’ willen hun gelijk halen. Ze beoordelen wat iemand zegt of doet, zonder het volledige plaatje te zien. Er is geen onderbouwd debat meer mogelijk. Er wordt in hokjes gedacht. De sociale media spelen hier een nefaste rol in. 

De term ‘politieke correctheid’ stamt uit het communistische Sovjet-tijdperk en slaat op de zuivere partijlijn. Alles wat daarmee in strijd werd bevonden kreeg het stempel ‘politiek incorrect’. Burgers die op politieke incorrectheid betrapt werden, riskeerden allerlei sancties, gaande van het verlies van hun job en sociale uitsluiting over deportatie naar de Goelag tot executie.Absurditeiten werden waarheid. Het veranderen van woorden en verdraaien van hun betekenis. Allemaal met de bedoeling om het verleden en het culturele erfgoed uit te wissen om tot een nieuwe,betere mens te komen. Deze technieken zijn uitvoerig beschreven door Orwell en Solzjenitsyn. Hun boeken, respectievelijk 1984 en De Goelag Archipel, zijn geschreven als waarschuwing. Vreemd genoeg worden zij almaar meer door de politiek correcte meute als handleiding geïnterpreteerd.Met een onafhankelijk Nederland en met als ijkpunten burgerschap, vrijheid en subsidiariteit kunnen we de democratie herstellen.We moeten focussen op een ruime invulling van de vrije meningsuiting en het herstellen van de persvrijheid.De beslissingsmacht moet bij het volk liggen en bij de vertegenwoordigers die zij kiest, niet bij partijvoorzitters, onverkozen experts, politiek benoemde ambtenaren of activistische rechters.Nexit! 

Tuesday, 7 March 2023

Omvolking in West-Europa is al decennia een feit,dus ,draai asielkraan nu eindelijk dicht!


Onder het mom van diversiteit en multiculturaliteit en onder dwang van politieke correctheid is de omvolking in West-Europa al jaren volop bezig.West-Europa is niet in staat ongewenste immigranten buiten de deur te houden,omdat Brussel houdt bewust de grenzen open, om Europa kapot te maken.De omvolking is een bewuste strategie van de multiculturele elite en de pro-immigratielobby om de Europese bevolking te vervangen door een andere bevolking en daarmee ook een einde te maken aan de Europese beschaving, cultuur en identiteit.De autoriteit van de westerse natiestaat moest verdwijnen onder de heilzame leiding van de Verenigde Naties en de Europese Unie(EUSSR).De Westerse cultuur moest stilletjes aan verdwijnen om ‘een broederschap van alle mensen’ te vestigen.Deze omgekeerde  kolonisatie is in de ogen van de getroebleerde linkse mens de enige manier om de Westerse ‘dominantie’, onze verschrikkelijke invloed op de wereld, een halt toe te roepen en in het reine met onszelf te komen.De onheilige alliantie tussen links en islam is geen raadsel.Marxisten geloven dat islamisering in het westen ons dichter bij het broederschap van alle mensen zal brengen... 

Deze immigratie-tsunami zorgt ervoor dat we van een westerse  monocultuur via de multicultuur naar een islamitische monocultuur evolueren.Een cultuur, een manier van leven die niet de onze is en die we hier niet willen.Onder druk van het Midden-Oosten en de machthebbers van de VN en Brussel, haalt Brusselse marionetten in Den Haag al jaren islamitische migranten binnen, die dit land door middel van hun achterlijke gewoonten in een islamitisch regime zullen veranderen.“De politieke elite heeft de Schilderswijk afgepakt van de autochtone Hagenaar,waardoor er een niet te stuiten omvolking op gang kwam.Het is in elk geval een wijk die door zijn vele inwoners met een migratieachtergrond bijdraagt aan de hoge mate van segregatie in Den Haag.De oorspronkelijke bewoners van deze wijk zijn letterlijk vervangen door nieuwkomers, en dat is niet gebeurd omdat alle bewoners dit wilden. Velen hebben geprotesteerd, ze hebben gevochten voor hun wijk en ze zijn toch vervangen.En mag iedereen dit omvolking noemen?” Dat is de strekking van een omstreden boek ‘Het verdriet van de Schilderswijk’ van Maaike van Charante, die er opgroeide.Het omvolkingsbeleid is een bewuste strategie om een zo divers mogelijke bevolkingssamenstelling tot stand te brengen.Straks heeft de helft van Nederland  een ‘migratieachtergrond’...

En a
ls de ontwikkelingen op dezelfde wijze als nu doorgaan zullen Nederlanders waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren tussen 2050 en 2060 een minderheid vormen. Dan vormen dus de Nederlanders met een migratieachtergrond de meerderheid. En als dat geen ‘omvolking’ mag heten, wat is het dan wel?Europa is het nieuwe Midden-Oosten aan het worden door de toenemende invloed van de islam op onze samenleving. Dit proces is des te gevaarlijker omdat het zo geleidelijk verloopt. Wie dit gevaar ontkent, is een gevaarlijke gek.De immigratie-jihad maakt deel uit van de strategie van de islam om Europa te islamiseren.De islamitische jihad verloopt via de weg van het terrorisme en het geweld, maar ook en vooral via de weg van immigratie.De Koran benoemt immigratie als een effectief middel om de islam te verspreiden.Moslims geloven dat hun manier van leven superieur is en behoort te zijn en dat ze vanuit de Koran de opdracht hebben om hun islamitische wetten en gebruiken op te leggen aan alle niet-moslims.De loyaliteit van Europese moslims ligt bij Allah en hun  profeet,niet bij de seculiere samenlevingen waar ze wonen.Daar waar de meeste andere minderheden -Chinezen, Vietnamezen, Surinamers, Molukkers- zich in Nederland goed hebben aangepast doen moslims dat niet, omdat zij verwachten ooit in de meerderheid te zullen zijn en de islamitische wetten op te kunnen leggen aan alle ‘immorele ongelovige’ Nedelanders...

Als ze in andere samenlevingen leven, m
oslims zien zichzelf niet als minderheid die de religieuze en culturele waarden van hun landen van opname heeft te respecteren. Ze zien deze samenlevingen als deel van het “Huis van de Islam”.Volgens Gisele Litman(geboren in Egypte als Bat Ye'or), is elke moslim in essentie hetzelfde:‘alle moslims vereenzelvigen zich met de jihad, een begrip dat ze in haar werk inconsistent definieert. Deze jihadistische essentie komt er in wezen op neer dat elke moslim erop uit is om het westen omver te werpen en te onderwerpen, ofwel: te islamiseren. Deze plicht om te islamiseren zit volgens Litman in de aard van moslims. Als de islamisering is volbracht, zullen moslims het dystopische Eurabië stichten in een gebied dat van Noord-Afrika tot het Midden-Oosten en continentaal Europa reikt. Hier is de sharia wet en vervallen joodse en christelijke mensen tot tweederangs burger’.Overal ter wereld waar de islamitische ideologie massaal is verspreid, zijn de toen bestaande godsdiensten, levensbeschouwingen en culturen vrijwel volledig uitgeroeid of onderworpen.West-Europa wordt de laatste decennia doorlopend opgeschrikt door islamitisch terrorisme, terwijl criminele media en politici er alles aan gelegen zijn  om vooral te benadrukken dat het “niets met de islam te maken heeft.” Er gaat nauwelijks nog een dag voorbij zonder een bomaanslag of schietpartij of een messteek in de straten van West-Europa...

In landen waar geen of nauwelijks moslims wonen zijn er geen samenlevingsproblemen en al zeker geen terroristische aanslagen zijn,omdat de islamitische humuslaag ontbreekt. In Londen, Parijs en Brussel vonden de Salah Abdeslams en hun IS-broeders van deze wereld onderdak, steun en geld bij hun islamitische broeders. Niet zo in Warschau, Budapest of Praag!
West-Europa wordt nu ‘omgevolkt’en als we linkse rakkers moeten geloven, is het een nazi-woord of tenminste een woord waar een schimmige complottheorie achter schuil gaat.Kinderbijslag en Moederdag zijn ook Duitse naz-uitvindingen om meer soldaten te kweken, zodat hun manier van 'omvolking' mogelijk was.Pas dus in de toekomst maar op met het noemen van Moederdag of kinderbijslag. Voor je het weet, word je voor nazi uitgescholden en wordt voorgesteld om je de grondwettelijke vrijheden te ontnemen.De vergelijking gaat absoluut mank en is een bewuste woke-chargering om andersdenkenden zwart te maken en een poging om de werkelijkheid te verbergen.De mensen die nu woord “omvolking” gebruiken, zijn niet degenen die naar andere gebieden trekken om daar de bevolking te vervangen – zoals de nazi’s wilden doen – zij zijn ZELF degenen die uit hun gebieden verdreven worden, degenen die vervangen (dreigen te) worden...

En hoe is het mogelijk dat destijds een wereldoorlog werd ontketend om de landen hun soevereiniteit en vrijheid terug te geven, terwijl enkele decennia later de politieke machthebbers een einde willen maken aan de soevereiniteit en vrijheid van de Europese landen? De verklaring ligt in de grove denkfout die de bedenkers van de EU en de machthebbers hebben gemaakt. Zij gingen er namelijk van uit dat nationalisme de oorzaak was van twee wereldoorlogen en van de holocaust. Dat nooit meer, hoopten ze.Nog niet zo lang geleden werd nationalisme als een groot goed gezien, als iets dat getuigt van ruimdenkendheid en generositeit. Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt en Winston Churchill promootten onafhankelijkheid en het recht op zelfbeschikking van alle landen in de wereld. Reagan en Thatcher werden verwelkomd als de ‘nieuwe nationalisten’. Gandhi in India en Ben-Gurion in Israël waren nationalisten in hart en nieren.Nationalisme in feite zo oud is als de mensheid en niet iets dat pas in de 19de eeuw is ontstaan.Nationalisme is  een principieel politiek standpunt dat de wereld ziet als het best geregeerd als het bestaat uit onafhankelijke naties die elk hun eigen constitutie, rechtspraak en religie kunnen bepalen volgens hun eigen inzichten.De geallieerden hebben de oorlog verklaard aan nazi-Duitsland om te verhinderen dat een Duizendjarig Rijk zou ontstaan met Berlijn als machtscentrum en om de Europese landen hun vrijheid en soevereiniteit terug te geven...

Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat we nu opnieuw de strijd moeten aangaan, in dit geval tegen de Europese Unie.Deze strijd zou gaan tegen het EU-imperium met Brussel als machtscentrum, zodat de Europese landen weer vrij en soeverein kunnen beslissen over hun eigen beleid.De voortekenen van deze strijd zijn gunstig: zie de Brexit, het verzet van Italië tegen de budgettaire oekazen van Brussel en de opstandigheid van Oost-Europese landen omwille van het rampzalig en uitzichtloos immigratiebeleid van de EU(SSR).De enige manier om vrijheden te waarborgen is te voorkomen dat iemand of een institutie te veel macht krijgt, zodat zij hun wil aan anderen kunnen opleggen. Een fout die het Europees Hof van Justitie als een hedendaagse Inquisitie voortdurend maakt.Imperia zijn gedoemd te mislukken: het Romeinse Keizerrijk, het Oostenrijk-Hongaars Keizerrijk,de British Empire, de Sovjetunie en Bush’ droom van een Pax Americana zijn allemaal op chaos en uitsterven uitgelopen.Imperialisme betekent namelijk intolerantie voor wie niet gehoorzaamt aan de universele wetten van het imperium. Gebrek aan tolerantie binnen het Europees Imperium komt het sterkst tot uiting in de dwang tot politiek correct denken. Wie nu een verkeerd woord zegt, kan zijn carriere verder vergeten. Dit is het directe gevolg van de imperialistische mindset waarbij het officiële standpunt, –dit is het standpunt van wie de macht heeft -, bepaalt wat waardevol of juist is.De arrogantie van EU-technocraten spreekt in dit verband boekdelen.NEXIT!
...................................................................................................................................
De mensen die bijvoorbeeld 
 in Griekenland aankomen zijn allang niet meer op de vlucht. Deze mensen zijn op doorreis naar het land met de beste sociale voorzieningen en de soepelste toelatingseisen.

Stapje voor stapje wordt nu ons westerse rechtssysteem vervangen door de sharia.
Een omgekeerde kolonisatie waarbij hele wijken en buurten worden geïslamiseerd.
Die de godsdienstvrijheid inroept om de sharia in te voeren en onze democratie finaal te vernietigen, hoort dan ook niet thuis in een democratie.

 De islam is de rem op iedere vorm van integratie en katapulteert nu onze westerse samenleving naar de middeleeuwen.

In het Westen maken we ons al jaren zorgen over massale migratie-gedwongen door linksen- en de opkomst van de islam.


Censureren, mensen opruien, uitspelen, verjagen,negeren of liquideren - zoals ze deden met Pim Fortuyn- zijn allemaal manieren om diegenen die hun wereldbeeld uitdagen letterlijk uit de weg te ruimen...

Links een vijandige sfeer creëert voor wie een andere mening heeft,omdat de idealen van links onbereikbaar zijn, wordt gezocht naar een zondebok want iemand moet toch de schuld krijgen.Dat is dan gewoonlijk  rechts,die ze extremisten noemen. Op die manier raakt de samenleving meer en meer gepolariseerd totdat de bom barst met alle ellende van dien.Bij hoge spanningen volgt een eindeloze burgeroorlog.Een voorbeeld hiervan zien we in de zeer gepolariseerde Amerikaanse samenleving. De linkse beweging ziet de blanke man als oorzaak van alle ellende en onderdrukking. Dit culmineert in een beeldenstorm, Black Lives Matter, verzet tegen White Supremacy, de woke– en cancelcultuur. Rechts gaat op haar beurt daartegen in verzet en uiteindelijk vallen er doden. De massale aanwezigheid van vuurwapens onder Amerikaanse burgers voorspelt niet veel goeds.

Nu is er in Europa door mensen met vaderlandsliefde wel een duidelijk signaal afgegeven aan de EU(SSR), dat we geenszins van plan zijn om ons Europa, met onze christelijk/joodse achtergrond en westerse cultuur gaan inruilen voor globalistisch dictatoriaal gedachtengoed.Er is duidelijk een mondiale oorlog tegen de vrijheid van meningsuiting en nationalisme, de waarheid wordt weggezet als iets negatiefs omdat we allemaal verplicht van de VN en de EU(SSR) moeten meedoen aan de omvolking van Europa...De veranderingen in de samenstelling van de bevolking in de Nederlandse samenleving komen voornamelijk door bewuste en gewenste emigratie naar Nederland en de lakse houding van de overheid. ..

Het gebrek aan integratie heeft niks met socio-economische omstandigheden maar alles met de islam te maken. 

,,Uit mijn onderzoek blijkt dat niet-westerse asielzoekers heel vaak in de bijstand zitten en economisch nauwelijks bijdragen.Er zijn ruim 2 miljoen niet-westerlingen en ruim 13 miljoen autochtonen in Nederland en nu al zijn er meer niet-westerse bijstandsgerechtigden. Autochtonen financieren dus een werkloze allochtone onderklasse.Mijn stelling is: de verzorgingsstaat wordt door de massa-immigratie onhoudbaar.We moeten vluchtelingenverdragen opzeggen en duidelijk maken aan de migranten uit die regio's: ga terug, je komt er niet in."Dit zegt immigratiedeskundige Jan van de Beek.

 De massa-immigratie met de witte vlucht tot gevolg is de hefboom om de omvolking te realiseren...


https://www.youtube.com/watch?v=UrdpHOTB58k

Nederland is het volste land van het Europese continent, met gemiddeld meer dan 410 inwoners per vierkante kilometer. Dat aantal groeit nog steeds, voornamelijk door immigratie.De omvolking is een bewuste strategie van de multiculturele elite en de pro-immigratielobby om de Europese bevolking te vervangen door een andere bevolking en daarmee ook een einde te maken aan de Europese beschaving, cultuur en identiteit.West-Europa heeft nog maar weinig tijd om het tij te keren. Hoe langer het gevaar van de islam wordt gebagatelliseerd en genegeerd en hoe meer er van de autochtone West-Europeaan aanpassingen worden verlangd, des te kleiner wordt de kans het proces nog terug te draaien zodra blijkt dat de democratie en de vrijheid die we sinds de Tweede Wereldoorlog genieten daadwerkelijk in gevaar komt.‘Multicultuur’ is een linkse programma dat wordt opgedrongen enkel en alleen aan alle blanke landen. Dit is een genocide tegen blanken.

https://www.youtube.com/watch?v=xEwlcslXS98

Via de massa-immigratie vindt een omvolking plaats in West-Europa, waarbij de eigen inheemse bevolking samen met de westerse cultuur wordt verdreven.

https://www.youtube.com/watch?v=4HAY7Hyg6Os

https://www.youtube.com/watch?v=0ib78ELZ_xw

https://www.youtube.com/watch?v=WjZrY44T0rI

https://www.youtube.com/watch?v=aDw7HqvpPiE