Saturday, 3 December 2022

Nederlanders zijn woest, want Nederland wordt helemaal kapotgemaakt. Nederland wordt volgepropt met asielzoekers, het kabinet laat miljoenen mensen met een lege portemonnee stikken, er is een woningcrisis en er is een energiecrisis.Mensen zijn boos dat hun gemeente wordt overspoeld met asielzoekers, gemeenten zijn boos dat ze overspoeld worden met asielzoekers.De Nederlandse overheid wil naar iedereen gas transporteren, maar niet naar de Nederlandse huishoudens. Nee, ze stuurt ons liever terug in de tijd, naar de tijd van voor de kolen. Ze hakt nu genadeloos onze CO2-slobberaars om, soms eiken, bomen van meer dan 100 jaar oud om ze vervolgens samen met miljarden euro's aan belastinggeld genadeloos af te fikken in de biomassacentrales. Een deel van de fauna, wat vliegt in de lucht en zwemt in de zee wordt vermorzeld of knettergek getrild door onrendabele windmolens. Vruchtbare landbouwgrond wordt opgeofferd aan zonneparken, het zou allemaal goed zijn voor het klimaat...

Rutte, de man die liever miljarden euro's weggeeft aan grote bedrijven en buitenlandse beleggers en overheden, dan dat hij al dat geld besteedt aan de Nederlanders.Voor multinationals worden de Vpb-tarieven verlaagd en voor buitenlandse aandeelhouders van grote bedrijven wordt de dividendbelasting afgeschaft. Maar voor de gewone Nederlander wordt de btw verhoogd, gaat de zorgpremie omhoog en gaat de energierekening omhoog.

Het kabinet van Mark Rutte volhardt: 1,5 miljard euro's van de Nederlandse belastingbetaler over de balk gesmeten. 

Mark Rutte zijn eigen volk in de steek laat, maar wel 1,5 miljard euro belastingkorting regelt voor buitenlandse aandeelhouders van zijn multinationalvriendjes waar zijn partijgenoten mooie baantjes hebben.Geld dat door de hardwerkende Nederlander is betaald, door de AOW'er betaald, door die zieke Nederlander betaald, door de zelfstandige betaald. En voor wie? Voor allemaal die VVD'ers met die dikke, vette baantjes bij al die grote bedrijven, Shell, Akzo, Unilever, voor de vriendjes van Rutte en consorten, voor al die bedrijven, terwijl er geen centimeter bewijs is dat het ook maar een baan oplevert.Wat zeker is, is dat de mensen in Nederland helemaal niet merken dat het beter gaat met de economie.Heel veel mensen zien nog steeds dat hun huren torenhoog zijn, dat ze het eigen risico soms niet eens kunnen betalen — het gaat om 800.000 mensen — en dat de btw hoger is terwijl ze hun boodschappen nu al nauwelijks kunnen kopen.Er wordt  ongeveer €200 per jaar per huishouden afgeschreven, onttrokken aan de Nederlandse economie en overgeheveld naar toch veelal buitenlandse beleggers en buitenlandse overheden...

Als we de mediaberichten mogen geloven, zijn het de buitenlandse aandeelhouders van Unilever, van Shell, van Akzo. Dat zijn de mensen voor wie dit kabinet de dividendbelasting afschaft. Premier Rutte komt zelf van Unilever. Hij heeft er tien jaar lang gewerkt. De informateur van dit kabinet, de heer Zalm, ook een VVD'er, is commissaris bij Shell. Een andere VVD-prominent, de heer Ben Verwaayen, een vriendje van de premier, is nu commissaris bij Akzo.Al jaren worden de lasten onder VVD-bewind  steeds weer structureel verhoogd. De enigen die voordeel trekken van het voorgenomen beleid? Een klein aantal multinationals waar opmerkelijk genoeg zeer veel VVD'ers of oud-VVD'ers prominente posities innemen.Het kabinet-Rutte verhoogt de zorgpremie met €300 per jaar en handhaaft het hoge eigen risico, waardoor tal van mensen geen adequate zorg meer kunnen betalen. Het kabinet-Rutte  verhoogt de btw met 50% van 6% naar 9%, waardoor de boodschappen duurder worden en mkb'ers in zwaar weer terechtkomen.En het kabinet-Rutte verhoogt de belasting in box 2 van 25% naar 28,5%, zodat mkb'ers en zzp'ers met een eigen bv nog meer moeten afdragen aan de Staat. Allemaal lastenverzwaringen waar mensen heel duidelijk, heel concreet voor moeten betalen. Maar ondertussen vindt het kabinet-Rutte  wel zonder enige moeite jaarlijks 1.400 miljoen om weg te geven aan het buitenland. 1,4 miljard, 1.400 miljoen per jaar.De strategie van Mark Rutte  vandaag is heel veel praten en de vragen negeren...


Dit kabinet wil ons meesleuren in een CO2-dwangpsychose. Het wil ons wijsmaken dat, als we niet heel snel de CO2-uitstoot terugdringen, wij allemaal klimaatslachtoffers worden. De enige die klimaatslachtoffers maakt, is de overheid zelf, met een valse voorstelling van zaken. Volwassenen wordt een schuldcomplex aangepraat en kinderen angst aangejaagd. Vroeger deed meneer pastoor dat, zodat de mensen bereid waren om een aflaat te kopen, zodat de ziel gezuiverde werd. Nu kan je vliegschaamte afkopen, moeten we elektrisch gaan rijden, moeten we minder vlees en liever helemaal geen vlees gaan eten, minder zuivel, geen ijsjes meer en geen pakjes gratis retourneren...

Nu zitten we in een systeem waarin de overheid doordendert — de overheid wordt feitelijk dader — en de boeren geen enkel perspectief meer hebben.Nederland is opgebouwd door de agrariërs, de boeren. En nu zijn er grote problemen.De boeren hebben het door  beleid van het kabinet gigantisch moeilijk.Zij worden te kijk gezet als een soort milieucriminelen.Onder valse voorwendselen worden boeren beroofd van hun grond, eeuwenoude boerenbedrijven gesloopt en boerenfamilies totaal verwoest.En ik lees in de Britse pers(Bron),dat Nederland 3000 boerenbedrijven gaat sluiten.Deze regering wil de helft van de boeren, inclusief hun prachtige vee, afvoeren naar de slacht.De boeren zijn een hardwerkende sector, met mensen die altijd voor dag en dauw opstaan om ervoor te zorgen dat onze provisiekasten worden gevuld. Dat die allemaal op de trekker stappen en naar het Malieveld gaan, dat zegt iets, namelijk dat het water deze sector aan de lippen staat. Dat doen ze niet zomaar, want ze zitten liever bij de varkens in de schuur of onder de koeien de koeien te melken. Hun existentie, hun bestaan, staat op het spel. De bedrijven, vaak van ouders tot grootouders, worden kapotgemaakt. Sommige boeren plegen zelfs zelfmoord...

Boeren die tegen muren oplopen bij het ministerie.Boeren die ongewenst verklaard worden. Boeren die vaak als vervuilers, gifspuiters, natuurvernietigers en dierenbeulen worden neergezet. Boeren die meer dan wie dan ook energie, stikstof, fijnstof, ammoniak, antibiotica en CO2 reduceerden.Boeren die schoolklassen ontvangen en open dagen houden. Boeren die zorgen dat de carnavalswagens in hun schuren gebouwd mogen worden; gratis. Boeren die na zware sneeuwval vrijwillig de plattelandswegen schoonvegen waar de overheid niet strooit, zodat de burger veilig kan rijden. Boeren die massaal hielpen bij de overstromingen in Zuid-Nederland. Boeren die elke dag zorgen voor ons eten.Die boeren zijn op. Die boeren huilen elke dag aan de keukentafel. Vaak hardop, maar soms in stilte. Die boeren zien nu hoe de wanhoop is omgeslagen in heftige protesten. Die boeren die nu als criminelen worden gezien. Die boeren schreeuwen al maanden hun wanhoop uit.En die wanhoop is er niet alleen bij boeren, maar ook bij vele burgers...

De regering legt liever de vruchtbare landbouwgronden van de boeren vol met zonnepanelen en windmolens, wat dan weer de energierekening lekker opdrijft. Hup, weer een bluts in de koopkracht. Rutte geeft zelf aan dat hij de boeren niet gerust kan stellen en dat het kabinet geen taboes schuwt. In gewone taal: ik doe wat ik doe en ik heb lak aan jullie. Zo wordt de VVD de bijwagen van links, groen Nederland en rommelt ons de socialistische heilstaat in, waar geen plaats is voor boerenbedrijven, maar wel voor honderdduizenden gelukzoekers. Dit moet stoppen. De grenzen moeten dicht, de illegalen eruit, criminelen met een dubbele nationaliteit moeten we het Nederlanderschap afpakken en uitzetten,zodat wij weer lucht krijgen.Waarom moeten wij honderdduizenden mensen opnemen die vaak ook nog onze manier van leven haten en ons willen knechten in de naam van Allah? Het is de reinste zelfdestructie!Nederlanders willen niet dat hun mooie land wordt uitgewoond door de hele wereld. Zij willen niet dat hun vrije land bezet wordt door de islam. Ze  willen zelf hun leven bepalen, zowel voor als achter de voordeur.En het is tijd dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de chaos in het land voor de rechter worden gesleept!Nexit!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=sZu9VUWNlnI&feature=emb_logo

https://www.blogger.com/blog/posts/3513231230548038102

Friday, 2 December 2022

Europa staat voor een ”verdekte Jihad”, een islamitische poging om de sharia stuk voor stuk in te voeren


Europa is Europa niet meer, het is Eurabië, een kolonie van de islam.De islam heeft altijd geprobeerd Europa te veroveren.Spanje viel in de 8e eeuw. Constantinopel viel in de 15e eeuw. Wenen en Polen werden bedreigd en nu, in de 21e eeuw, zal de islam het opnieuw proberen. Deze keer niet militair, maar d.m.v. Migratie en demografie.“De geschiedenis van de islam begint met de immigratie van Mohammed naar Medina. Vanaf dat moment heeft de aantrekkingskracht van de islam voor de wereld altijd de dualistische optie gehad van het meedoen met een glorierijke religie of het onderworpen worden aan politieke druk en geweld. Na de immigratie naar Medina werd de islam gewelddadig wanneer overredingskracht niet baatte. De jihad werd geïntroduceerd”,zei Dr. Bill Warner-directeur CSPI Centrum Studie Politieke Islam.Door het islamitische concept van de migratie - Al Hijra genaamd - staat Europa op het punt Eurabia te worden. Europa’s kerken stromen leeg, terwijl moskeeën als paddenstoelen uit de grond schieten.“Minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten.Democratie is slechts de trein die wij nemen totdat wij op onze bestemming zijn aangekomen”,zei Turkse dictator Erdoğan...

..........................................................................................................

Nederland is aan Allah overgeleverd. In Amsterdam heeft Sinterklaas geen christelijk kruis meer op zijn mijter, want dat is kwetsend voor mohammedanen. In Amsterdam kan de kerstmarkt geen kerstmarkt meer heten. In Amsterdam is onze dierbare Zwarte Piet door het politiek correcte gemeentebestuur systematisch kapotgemaakt. Tradities van moslims worden daarentegen uitbundig gevierd, zie de iftar met politiebegeleiding. Dat maakt duidelijk voor wie de overheid in Amsterdam zich inzet... 

.................................................................................

De hoofddoek is de vlag van de islamitische kruistocht. Deze islamitische kruisvaarders zijn de fascisten van de 21e eeuw.Partij GroenLinks zet de dochter van een Moslimbroeder in de Tweede Kamer.Kauthar Bouchallikht(GroenLinks) is de dochter van een Moslimbroeder-bestuurder.Haar vader richtte in Nederland twee organisaties op die nu onder vuur liggen en reisde de wereld rond om de ‘oemmah’ te versterken terwijl Kauthar in het bestuur van Femyso werd opgenomen, de kweekvijver voor een nieuwe generatie broederschapsbestuurders. Kauthar’s vader heeft in Nederland, ingebed in internationale netwerken, meer dan twintig jaar activistisch-islamitische posities bekleed.In heel wat landen is de Moslimbroederschap erkend als terroristische organisatie en in Egypte is de organisatie verboden, net zoals in Rusland. Tot voor kort stond op het lidmaatschapvan de Moslimbroederschap de doodstraf in Syrië.De Moslimbroeders  hebben vele terreurgroepen voortgebracht: Hamas, Al-Qa’ida, Al-Nusra et cetera.Het zelfverklaarde doel van de Moslimbroederschap is de oprichting van een wereldstaat-Kalifaat, die wordt geregeerd door de barbaarse sharia.Bouchallikht Kauthar(youtube) woont op dit moment (volgens kvk-informatie) op hetzelfde adres als haar vader, de Moslimbroederschap zit er letterlijk een deur verder...

Soumaya Sahla was een veroordeelde terroriste,die actief was bij de VVD in de werkgroep justitie en veiligheid. 

...................................................................................................


Steeds meer mensen zijn het culturele relativisme en de politici, die de negatieve effecten van de massa-immigratie en de sluipende islamisering van Europa negeren, beu.

In geen van de landen waar men met jihadistische terrorismedreiging is geconfronteerd is deze met succes teruggedrongen.Islamitisch theoterrorisme is zo succesvol, dat in vele landen de omvang van de vrijheid van expressie allang niet meer wordt bepaald door wet en jurisprudentie, maar door wat de terroristen acceptabel achten. Burgers hebben hun gedrag daaraan al aangepast. Wie wil het leven leiden van Geert Wilders, met 24 uur per dag, zeven dagen in de week, persoonsbeveiliging? Welke schrijver kiest ervoor te schrijven onder de condities van Salman Rushdie? Welke Nederlandse cartoonist zal ervoor kiezen cartoons over Mohammed te publiceren, zoals Kurt Westergaard deed in 2005 en die sindsdien leeft in een huis dat tot een soort bunker is omgebouwd en met als klein ongemak herhaalde pogingen tot een aanslag op zijn leven?Deze zelfcensuur, want dat is het eigenlijk, wordt over het algemeen verkocht als fatsoen, dialoog en respect...

De aanslag van Jawed S. in het Amsterdamse Centraal Station was, net als de moord op Wiersum, een aanval op de rechtsstaat. Waarom? Omdat geweldplegers als S. erin geslaagd zijn zelfs de best beveiligde Nederlander, te weten de heer Wilders, te doen afzien van het organiseren van zijn protestmanifestatie ter verdediging van de vrijheid van kritiek.Dat is in zekere zin niet alleen een aanslag op personen, maar ook een aanslag op principes. Het is een aanslag op artikel 7 van de Nederlandse Grondwet, die de vrijheid van drukpers waarborgt, en op artikel 10 van het EVRM, over de vrijheid van expressie. Die zijn in zekere zin tot dode letter geworden. Althans, op al deze punten hebben de jihadistische martelaren aan het langste eind getrokken.En het is ironisch  dat op die aanslag op de vrijheid van expressie een nieuwe aanslag is gevolgd door de Europese Commissie,die nu de onlineplatforms tot zelfcensuur probeert te bewegen.

Het islamitisch bolwerk toonde zijn ware gezicht en dreigde niet alleen met jihad, maar bedreigden ook nikabdragende vrouwen met de dood als ze het lef hadden hun ware gezicht te tonen. En dan beweren nuttige idioten ook nog dat het boerkaverbod een verbod is op de vrije expressie.Zo geeft burgemeester Halsema in de republiek Amsterdam, alias The Failed State of City, simpelweg aan niet te willen handhaven. Dat zou zo niet bij de stad passen en handhaven is zo rechts. De politie zou er volgens haar net zo over denken en plaatst aangifteloketten buiten het bureau om vooral de boerkadraagsters vooral niet uit de tent te lokken. Tja, dat krijg je van jarenlang iftarren.

..................................................................................................

Terwijl de economie de afgelopen jaren groeide, profiteren de huishoudens daar bitter weinig van. Ze worden afgescheept met een fooi, terwijl de vaste lasten blijven stijgen. De koek moet namelijk met steeds meer mensen gedeeld worden. Met de instemming met het verdrag van Marrakesh wordt het er niet beter op. De instroom van niet-westerse gelukzoekers laat het bruto binnenlands product weliswaar groeien met 0,6%, maar dit is enkel een papieren groei. Deze groei wordt geheel betaald met het afgepakte geld van de Nederlandse belastingbetaler, en niet door de gelukzoekers zelf, die in het algemeen meer komen halen dan brengen. Het is niet voor niets dat de sociale zekerheid de grootste uitgavenpost is geworden.Vooral de gepensioneerden zijn de klos. Jaar na jaar leveren zij in op de koopkracht. Niet enkel de stijgende huren, stijgende ziektekosten, stijgende energierekeningen, duurdere boodschappen et cetera, maar ook door rigide rekenregels die hun pensioen genadeloos uithollen, terwijl het totale pensioenvermogen is verdubbeld. En zo gaat een derde van de ouderen zorg mijden en komt terecht in een sociaal isolement. Tja, het zijn nu eenmaal geen uitgeprocedeerde criminele asielzoekers uit een detentiecentrum, want die krijgen volledige zorg, een dagprogramma ter vermaak, leuke computerspelletjes, haatliteratuur, vechtsporten zodat ze zich optimaal kunnen voorbereiden op terugkeer in de maatschappij om vervolgens weerloze burgers grenzeloos te terroriseren...

....................................................................................................

Nadat we eerst belazerd zijn met de euro, krikt de negatieve rente stiekem de achterdeur open van onze pensioenen en onze spaargelden om zo ons zuurverdiende geld weg te sluizen naar zwakke Europese landen, zoals Italië en Griekenland.Dit is je reinste maffiapraktijk.De gewone man en gewone vrouw hebben steeds minder te zeggen over hun leven. De politieke elite heeft hen uitgeleverd aan de EU en de Verenigde Naties, die vervolgens het leeuwendeel van de wetgeving en het beleid bepalen van mondiaal delen en denken. Nog even en dan mogen we alleen nog beslissen over de glasbak.Deze regering, de loopjongen van de EU, gaat net zo lang door totdat wij financieel zijn uitgewoond en cultureel zijn afgebroken. Wij moeten ons schamen voor onze zeehelden. Zo nam een oud-PvdA-senator in haar hoedanigheid als wethouder in Eindhoven het voortouw om de Witte de Withstraat te laten omdopen tot Barbarossastraat. Lafjes koos ze niet zelf de naam. Nee, dat besteedde ze uit aan de buurtbewoners. Zij kozen voor Barbarossa, een Turkse, islamitische piraat die schepen plunderde en de opvarenden verkocht als slaven. Vele slaven werden verhandeld op de grootste slavenmarkt ter wereld, Istanbul. Anderen wachtte een gruwelijk lot in de slavenputten van Marokko of elders aan de kusten van Barbarije...

Wij worden verantwoordelijk gesteld voor alle ellende in de wereld.En de regering in Den Haag wil dat we ons gedrag gaan veranderen op diverse fronten. De barbecue aansteken om een paar karbonaden te grillen is bijna een misdaad. De enige die nog gegrilld mag worden, is de Grillmeister zelf. Ondertussen worden er halalkadavers op straat verkocht en moet de rest van de bevolking aan de wormen of de sojabonen. Het zou allemaal diversiteit zijn, maar voor Nederlandse cultuur is er geen plek meer en Zwarte Piet moet in de zak, linea recta terug naar Spanje. Kerken worden vernield, besmeurd met poep en afgebrand. Joden kunnen amper met keppeltje de straat op en nog even, dan kunnen ook alle vrouwen zonder hoofddoek nog amper de straat op.De grenzen staan wagenwijd open, terwijl onze financiële last alleen maar zwaarder wordt.Nexit!

Geert Wilders zal de geschiedenis ingaan als een held die is blijven vechten tegen de radicale islam,tegen islamisering van het land, tegen het onrecht en de hebzucht en arrogantie van de gevestigde partijen als D66, VVD,CDA en de andere linkse partijen.Deze partijen gaan geschiedenisboeken in als partijen ,die Nederland naar het afvoerputje brachten.Wilders gaat de geschiedenis in als politicus die constant waarschuwde voor allerlei zaken waarbij andere partijen wegkeken en blij waren met Wilders om zo af te leiden van echte problemen door hem extreem of nazi te noemen.Het gaat er in laf Nederland niet om wat er gezegd wordt, maar wie het zegt.Wilders krijgt in alles gelijk. De vierde vijfde generatie moslims is nog steeds niet geïntegreerd. Gaan ze ook niet doen,omdat de Koran het niet toestaat en omdat het doel van de islam is om de hele wereld te veroveren, zoals Hitler ooit wilde.

..............................................................................................................

De islam veracht de natie van de ongelovigen en creëert een toestand van permanente vijandigheid tussen moslims en ongelovigen.Wie de islam  wil begrijpen moet weten wie of wat Mohammed precies was, hoe hij heeft geleefd, wat hij deed. Uit het verslag van de gerenommeerde islamitische historicus Muhammad ibn Jarir at-Tabari (838-923) over de moord op 700 tot 900 gevangenen van de joodse stam Banu Qurayza in het jaar 627: “De profeet liet een grote kuil graven op de marktplaats van Medina en ging aan de rand zitten. Hij gaf het bevel om alle joden te kelen. Ook de jongens die tekenen van puberteit vertoonden.”Uit dezelfde bronnen is op te maken dat Mohammed nog zeker 43 van zijn verbale tegenstanders uit de weg heeft laten ruimen-door de expansie van de islam.Uit de Hadith`s staat te lezen dat Mohammed gezegd zou hebben: “Mij is bevolen de mensen te beoorlogen totdat zij getuigen dat er geen god behalve Allah en dat Mohammed Allah’s gezant is. Alleen door het uitspreken van deze belijdenis maken zij hun goed en bloed voor mij onaantastbaar”.De islam is niet op aarde gekomen om naast andere godsdiensten te bestaan, maar om wereldwijd te overheersen...

Bekeer je tot de islam, anders ga je dood-staat in de Koran en dit wordt door wrede fanatici gebruikt om hun moorden te rechtvaardigen.Als Mohammed het deed, waarom kunnen extremisten dan niet zijn voorbeeld volgen?Allah wil het.De Koran is een kwaad boek, dat oproept tot geweld en moord (soera 4, vers 89 en soera 47, vers 4), terrorisme (soera 8, vers 60) en oorlog (soera 8, vers 39). De Koran omschrijft de joden als apen en zwijnen (soera 2, vers 65 - soera 5, vers 60 -soera 7, vers 166). Deze boek noemt niet-moslims leugenaars, booswichten, vijanden, onwetenden, onrein, slecht, sluw, de slechtste van alle schepselen en de gemeenste van alle dieren.Voormalige  president van Bosnië en Herzegovina Alija Izetbegovic(1990 tot 2000), schreef in zijn  boek 'The Islamic Declaration';“Er kan geen vrede bestaan tussen het islamitische geloof en een niet-islamitische samenleving. Islam sluit alles wat niet-moslim is uit van zijn eigen leefgebied. De islamitische beweging moet en mag de macht grijpen zodra ze daar de numerieke en morele kracht voor heeft, niet alleen om de niet-islamitische macht te breken.”...

We zien dus het samengaan van de wrede cultuur waarin Mohammed leefde en zijn eigen wrede praktijken, in tegenstelling tot Jezus, die vermoordde geen mensen.Geen enkele keer onthoofdde of moordde Jezus of wenste Jezus de onthoofding of moord van zijn tegenstanders, ondanks het feit dat velen van hen Jezus in zijn gezicht bespotten en uitdaagden.Dit is wellicht waarom gedurende de eerste drie eeuwen het christendom de wereld op zijn kop zette zonder oorlogvoering – Constantijn verschijnt in de vierde eeuw op het toneel en bepaalde niet de genetische code van het christendom noch doen de middeleeuwse kruistochten dat.Als Mohammed in Medina was gebleven en alleen zijn boodschap had gepredikt, zou er geen militair(massamoorden-genociden en plunderingen) of politiek probleem zijn ontstaan.Het was Mohammed die in het eerste anderhalf jaar na zijn migratie naar Medina de Mekkaanse karavanen zes keer overviel zonder provocatie en zonder zelfverdediging. Het was de door Allah-geïnspireerde profeet die ongeveer 120 km, een reis van twee tot drie dagen naar het westen naar de bronnen van Badr maakte om de ongewapende karavaan die vanuit het noorden uit Mekka kwam aan te vallen met als enig doel: de belading (de Koran-soera 8:7).Het leven en de boodschap van de twee stichters verschillen sterk,zoals dag en nacht, zoals  hel(islamitische) en hemel.De islam is ziek en ze heeft dat voor een groot deel aan zichzelf te danken...

 

De oprichting van de Islamitische Republiek in 1979 kan beschouwd worden als het begin van de opkomst van het islamofascisme in Iran.“Een alliantie van communisten en islamisten zorgde in 1979 voor het aftreden van de sjah, waarna ayatollah Khomeini aan de macht kwam en alles veranderde.Een van de eerste wetten van Khomeini was de verlaging van de huwelijksleeftijd voor meisjes van 16 tot 9 jaar. En vrouwen werden verplicht een chador te dragen.In een klap werden ze gedegradeerd tot tweederangsburgers die moesten leven volgens de sharia. Ze werden (en worden) op alle vlakken gediscrimineerd en onderdrukt.Muziek maken, dansen, fietsen, sporten en zelfs lachen mocht niet meer.Op de werkvloer vond scheiding van mannen en vrouwen plaats. Alle vrouwelijke rechters werden ontslagen en homoseksuelen de dood door ze van een berg te gooien.Wat later werden alle andere politieke partijen verboden. Wat volgde, waren moordpartijen op politieke en religieuze tegenstanders.Wie zich verzet wordt geëxecuteerd of berecht in kangeroo courts.Tot de executiemethoden behoort ook de barbaarse praktijk van het stenigen: iemand wordt tot aan zijn nek in het zand ingegraven waarop de gemeente stenen gooit tot de dood van het slachtoffer intreedt.Zo werd Iran een vreselijke dictatuur”,zei Iraans-Belgische Darya Safai...

Sinds de dood van de Iraanse vrouw Mahsa Jina Amini op 13 september 2022 zijn er wekenlang protesten in Iran.De jonge vrouw overleed nadat ze door de sharia  politie was gearresteerd, omdat ze haar hidjab niet ‘correct’ droeg.Na haar dood barstte in Iran een golf van protesten uit.Video’s tonen de mensenmassa’s die slogans als “Vrouwen, leven, vrijheid” scanderen, vrouwen die hoofddoeken en foto’s van de Iraanse Hoogste Leider Ayatollah Ali Khamenei verbranden, en demonstranten die zich verzetten tegen hardhandige politiediensten.Ook online wordt er strijd gevoerd:op sociale media circuleren talloze video’s van vrouwen die hun hoofddoek afzetten en hun haren afknippen om de strikte kledingvoorschriften voor vrouwen aan te klagen.Volgens mensenrechtenorganisaties werden inmiddels al 419 demonstranten – onder wie 50 kinderen – vermoord en meer dan 15.000 mensen opgepakt.Inmiddels zijn vijf demonstranten ter dood veroordeeld, het is afwachten wat er met de overige duizenden gearresteerde betogers gebeurt.Volgens het in Noorwegen gevestigde Iran Human Rights zijn in de eerste vijf maanden van 2022 minstens 168 mensen geëxecuteerd in Iran, zo'n 50 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar...

In veel islamlanden een bepaalde kledij met harde hand wordt opgelegd: zweepslagen in Iran en Soedan; zwavelzuur in het gezicht in Algerije, geweerschoten in Kashmir, brutalisering in Afghanistan, Pakistan, enz.Het Iraanse strafrecht staat lijfstraffen toe, waaronder geseling, verblinding en steniging.Als vrouwen bevrijd worden uit handen van IS, wat is het eerste dat ze doen? Ze gooien hun nikab af. Waarom? Het is het symbool van IS-lam.Ze dragen de ideologie van het islamofascisme op hun lijven.Federica Mogherini, toen de Hoge Vertegenwoordiger van de EU, ging naar Iran, droeg een hoofddoek en boog voor de president, en sprak geen woord over de mensenrechten.Politici zoals Sigrid Kaag(die als Nederlands minister van Buitenlandse Zaken een hoofddoek droeg in Iran, BST) noemen de verplichte hoofddoek een bijzaak.In het buitenland maakt het kabinet in Den Haag goede sier door 52 miljoen euro vrij te maken voor het bevorderen van vrouwenrechten, maar in eigen land worden vrouwen opgesloten, mishandeld, verkocht, uitgehuwelijkt en besneden.Terwijl de D66-minister met emancipatie in haar portefeuille zich druk maakt over genderneutraal speelgoed en allerlei vrouwenquota, worden meisjes en vrouwen hier aangerand in het zwembad en begluren half-ontklede Bosjesmannen sportende meisjes. In plaats van de Bosjesmannen terug te sturen naar Verweggistan, worden de bosjes gekapt...


De islamitische revolutie betekent 45 jaar onderdrukking, onvrijheid, marteling, executies,maar ook 45 jaar corruptie, economische malaise. En jarenlange financiering door ayatollahs van terroristische groeperingen in Libanon,de Gazastrook, Jemen, Syrië; met als gevolg geweld en chaos.De ayatollahs hebben het Iraanse volk vergiftigd met de haat tegen Amerika, Israël en tegen het westen.Er waren ook liquidaties van de tegenstanders van Ayatollahs op de Europese bodem.Zo worden in Parijs in de jaren tachtig dertien bomaanslagen gepleegd, met twintig doden en 255 gewonden tot gevolg. Een splintergroep eist de vrijlating van drie terroristen die zich in Franse gevangenschap bevinden. Later verklaren de Franse autoriteiten dat Iran mede betrokken was bij de bomaanslagen.In 2018 konden Europese veiligheidsdiensten een aanslag verijdelen op een grote bijeenkomst van de Iraanse oppositie in Parijs, met als gevolg de veroordeling van een Iraans koppel dat vanuit Antwerpen opereerde en de zogezegde diplomaat Assadollah Assadi.In april 1990 wordt in Zwitserland in een dorpje vlakbij Genève de woordvoerder van de Iraanse Volksmoedjahedien, Kazem Rajavi, op klaarlichte dag geliquideerd. De twee schutters ontkomen. Zestien jaar later spreekt het Zwitserse hof een arrestatiebevel uit voor Ali Fallahian, de toenmalige Iraanse minister van Veiligheid, voor het geven van de opdracht voor de liquidatie...


In 1997 sprak het Duitse hof al een internationaal arrestatiebevel uit voor dezelfde ex-minister, voor het orchestreren van de liquidatie van vier Iraans-Koerdische oppositieleden in een Berlijns restaurant genaamd Mykonos. In Nederland worden meerdere moorden aan het Iraanse regime gelinkt.Hier werden Ahmad Mola Nissi (2017) en Ali Motamed (2015) geliquideerd.Op vrijdag 19 juni 2020 voor het treinstation in Leeuwarden is politiek activist Sadegh Zarza (een Koerdische leider uit Iran) zwaargewond geraakt door een aanval van een man met een mes.Zijn familie is ervan overtuigd dat Teheran achter de bloedige aanval zit.Sinds 2012 is er wereldwijd een toename van meldingen van (pogingen tot) bomaanslagen en liquidaties, waarvan vermoed wordt dat de Iraanse autoriteiten erachter zitten. Bij deze aanslagen werkt Iran regelmatig samen met terreurgroepen zoals Hezbollah en Hamas.Waarom is er geen vervolging tegen deze islamofascistische doctrine? Waarom geen vervolging tegen islamitische leiders, mullahs en politieke activisten in westerse landen, die met inbegrip van de sharia-wetgeving de Koran omhelzen en haar volledig goedkeuren?...

De islam is een valse godsdienst.De meeste mensen denken dat de islam een godsdienst is, zoals elke andere, met een vooral spirituele boodschap die elke gelovige naar beste vermogen probeert in te vullen.Niets is minder waar!De islam is eerder een politieke totalitaire machtsideologie, dan een godsdienst, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Minstens 75% van de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de jihad. Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek. De religie vormt het kleinste deel van de islamitische stichtingsteksten.De islam is een georganiseerde misdaad tegen de mensheid,die al 1400 jaar duurt.De historie van de islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting...

De historische Mohammed was de wrede leider van een roversbende uit Medina die zonder scrupules plunderde, verkrachtte en moordde. De bronnen beschrijven orgieën van wreedheid waarbij honderden mensen werden gekeeld, handen en voeten afgehakt, ogen uitgestoken, hele stammen uitgeroeid.Hij onthoofdde 800 Joodse mannen en kinderen (Abu Dawud 14:2665), beval de dood van vrouwen (Ibn Ishaq 819, 995) en doodde degenen die hem beledigden (Bukhari 56:369, 4:241).Hij moedigde zijn mannen aan vrouwen te verkrachten en tot slaaf te maken (Abu Dawood 2150, Koran 4:24), en beval hen "afvalligen" te doden.Door hem worden de jihadisten geïnspireerd. Met de belofte van een zinnelijk paradijs slachten ze onschuldige mensen over de hele wereld.Ik ken geen enkele moslim die afstand doet van het leven van Mohammed, die verkracht, die vermoordt, die slaven had, meerdere vrouwen onderwierp en alles.Dat is de perfecte mens voor iedere moslim.De grote Perzische historicus Mohammad ibn Jarir Tabari vertelt in detail over Mohammeds misselijk makende misdaden en beschrijft zijn verraad, berovingen, verkrachtingen, executies, sluipmoorden en genocide.William Muir (1819 – 1905), een van de belangrijkste Britse islamwetenschappers: ‘Mohammed´s zwaard en de Koran zijn de dodelijkste vijanden van de beschaving, die de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt’.De wereld moet de ISLAM officieel verklaren als de grootste bedreiging voor de mensheid!


https://www.youtube.com/watch?v=7bVXtAu77N4

https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=PNdwFftpndM&feature=emb_title 

 https://www.youtube.com/watch?v=t0m2uOIkqkESunday, 27 November 2022

De Deep State en de CIA zaten achter de moord op president John F. Kennedy


Er is een complot in dit land om elke man, vrouw en kind tot slaaf te maken. Voordat ik dit hoge en nobele ambt verlaat, ben ik van plan dit complot te ontmaskeren”,zei ooit John F. Kennedy.Amerika werd toen geregeerd door een schaduw elite en JFK maakte de fout dat hij dacht dat hij als president zelfstandige macht had en die kon uitoefenen.Op 22ste November 1963 werd hij vermoord in Dallas,omdat hij in de weg liep van de Deep State(de echte schaduwheersers in de VS),waarbij Allen Dulles(de eerste directeur van de CIA-1953 tot 1961) betrokken was.Dulles leidde de CIA gedurende 8 jaar met vrijwel geen toezicht van het congres en de impact van zijn nalatenschap blijft vandaag bestaan.Hij was een van de sluwste meesters van geheime macht die Amerika ooit heeft voortgebracht,een dolende ridder die de wereld Amerika’s imperiale wil oplegde…

Dulles opereerde buiten de wet om, manipuleerde presidenten, beschermde Duitse nazi-oorlogsmisdadigers en werkte samen met de maffia, alles om zijn eigen belangen en die van zijn vrienden veilig te stellen.Hersenspoelingsexperimenten, marteling, politieke moorden, extreme rendition, massasurveillance van Amerikaanse burgers en buitenlandse bondgenoten -al deze methoden werden op grote schaal toegepast in de tijd dat Dulles CIA-directeur was.Allen Dulles zou minder dan een jaar onder JFK dienen, maar hun korte, met elkaar vervlochten verhalen hadden monumentale gevolgen. Aanvankelijk duidelijk overvleugeld door de listige meesterspion, die Kennedy tot de ramp in de Varkensbaai wist te verleiden, bleek JKF een snelle leerling te zijn in het Washingtonse machtsspel. Hij werd de eerste en enige president die het waagde Dulles zijn geduchte autoriteit te ontnemen. Kennedy ontslaat CIA-directeur Dulles,die hem dat nooit zou vergeven. De gedwongen pensionering van Dulles, waarin hij terechtkwam nadat Kennedy hem in november 1961 uit de CIA zette, duurde evenwel niet lang…

Allen_Dulles zou zijn woning in Georgetown veranderen in het centrum van een anti-Kennedy regering in ballingschap.Hij had een ontmoeting met een controversiële Cubaanse balling, genaamd Paulino Sierra Martinez, een voormalige handlanger van de afgezette dictator Fulgencio Batista. Sierra, wiens anti-Castro activiteiten financieel gesteund werden door de maffia en Amerikaanse corporaties, die financiële belangen hadden op Cuba, kwam later in het vizier van de Secret Service, die hem verdacht van deelname aan een samenzwering tegen Kennedy. Waar Sierra en Dulles tijdens hun ontmoeting in 1963 over hebben gesproken blijft een raadsel,maar als we alle puzzelstukken bij elkaar leggen, dan zien we duidelijk dat hij eigenlijk een van de belangrijkste organisatoren is van de moord op Kennedy. Als CIA-directeur had Dulles de middelen om het uit te voeren en als lid van de Warren-Commissie had hij de mogelijkheid de zaak in de doofpot te stoppen.Een verbitterde politieke vijand van president Kennedy heeft een hoofdrol gespeeld in het officiële onderzoek naar zijn dood.Op televisiebeelden is duidelijk te zien dat het hoofd van de president JFK in een klap naar achter slaat; het gevolg van de impact van de kogel van de VOORKANT. En precies dat is de plaats waarvan Lee Oswald ZEKER niet geschoten kon hebben…

Verschillende agenten van de politie van Dallas verklaarden dat ze vanuit twee verschillende plekken hadden horen vuren.Ook de wondes van Kennedy en Connelly konden niet vanuit dezelfde hoek zijn toegebracht.Het is onmogelijk dat Oswald op zo’n korte tijd zo snel zo nauwkeurig kon schieten.Uit een onderzoek van het militaire verleden van Oswald bleek dat hij bij schietproeven slechts ‘net boven het minimum’ haalde. Was het dan wel mogelijk dat hij op zo’n korte termijn, met de onmiskenbare stress, zo accuraat had kunnen schieten?“I’m just a patsy,” zei Lee Harvey Oswald tegen verslaggevers die na zijn arrestatie in een gang van het politiebureau van Dallas op nieuws stonden te wachten. ‘Ik ben maar een zondebok.’ Met de suggestie dat hij er ingeluisd was.In 1995 maakte voormalig officier van de militaire inlichtingendienst John Newman de informatie openbaar dat de CIA en de FBI alle archieven hadden vernietigd waaruit bleek dat de speciale diensten banden hadden met de officiële moordenaar- Lee Harvey Oswald.Meteen na de moord werd door verschillende politiediensten verklaard dat er een ‘7.65 Mauser’ gevonden was op de plek vanwaar Lee Harvey Oswald geschoten zou hebben: de Texas School Book Depository. Toen de FBI echter bekendmaakte dat Kennedy getroffen was door kogels van een ‘6.5 Mannlicher-Carcano’, bleek plots ook het verslag van de politie van Dallas in die zin te zijn veranderd. Bovendien was uit diverse verklaringen gebleken dat Oswald nooit een Mauser in het bezit had gehad, maar wel een Mannlicher-Carcano…

De door Kennedy ontslagen directeur Allen Dulles en onderdirecteur Charles Cabell zouden in samenwerking met de burgemeester van Dallas de fatale route van de limousine mogelijk gemaakt hebben.En het is zeer raar dat de bodyguards niet meer in de buurt waren van JFK,voordat hij net werd neergeschoten.Ze waren van de auto weggeroepen en het is ook duidelijk zichtbaar op de tv-beelden(youtube).Na de moord op Kennedy zou Dulles zichzelf wederom in de schijnwerpers van Washington plaatsen, toen hij bij president Lyndon Johnson lobbyde om zich als lid van de Warren Commissie aan te laten stellen. Dulles was zo actief betrokken bij het officiële onderzoek naar de moord op Kennedy dat een omstander opmerkte dat men de commissie beter de Dulles Commissie had kunnen noemen. Achter de schermen was hij naarstig bezig om samen met zijn voormalige collega’s van de CIA het onderzoek weg te leiden van het agentschap zelf en de aandacht te richten op de ‘lone gunman’ Lee Harvey Oswald.Alle bewijzen die niet wezen op ‘het handelen van een lone nut’ moesten dus zo hard mogelijk bestreden worden en Lee Harvey Oswald ging de geschiedenis in als de moordenaar van de 35ste president van de Verenigde Staten.Deze feiten bewijzen dat we in 1963 een staatsgreep in Amerika hebben gehad…

John F. Kennedy wilde macht van de Deep State breken en moest dus uit de weg.Volgens JFK “we worden wereldwijd geconfronteerd met een keiharde en rücksichtloze samenzwering.Een samenzwering die steunt op verdekte middelen,om haar invloedssfeer uit te breiden.Een invloedssfeer gericht op infiltratie in plaats van invasie,op omverwerping in plaats van verkiezingen,op intimidatie on plaats van vrije keuze,op nacht-guerilla’s in plaats van een daglicht-leger.Het is een systeem dat enorme menselijke en materiële bronnen opeist.Bronnen om een strak geweven, uiterst efficiënte machinerie te bouwen.Een machinerie die militaire, diplomatieke, spionage-technische, economische,wetenschappelijke en politieke daden combineert.”We moeten ook de woorden van Woodrow Wilson(was van 1913 tot 1921 de 28e president van de Verenigde Staten) niet vergeten:“Ik ben een hoogstongelukkig man, want onbedoeld heb ik mijn land geruïneerd. Een grote industriële natie is afhankelijk van haar geldsysteem; ons systeem is gecentreerd. Daarom is de groei van onze natie en al haar activiteiten nu in de handen van een paar mannen.Wij zijn daardoor tot een van de slechts geleide landen verworden, tot een van de meest gedomineerde en gecontrolleerde overheden in deze beschaafde wereld. Er wordt niet langer meer geregeerd vanuit vrije meningsuiting, we worden niet meer geregeerd door overtuigingen en de stem van de meerderheid. We worden geregeerd door de meningen en de dwang van een kleine groep mensen.” Het maakt niet uit of er een republikein of een democraat in het Witte Huis zit, de Deep State zit er altijd als de macht achter de macht. 

Saturday, 26 November 2022

De wereld wordt geregeerd door gekken en nog grotere gekken zijn degenen die het kwaad laten gebeuren


De wereld is een gekkenhuis, geregeerd door een elitegroep van psychopaten, die banken bezitten, regeringen en de reguliere media controleren."Als mensen zouden weten hoe weinig intelligente de wereld regeert, dan zouden ze van angst sterven. Machtige menselijke wezens, die er alleen maar uitzien als mensen, hebben deze wereld enorm gedomineerd en hebben het menselijk ras duizenden jaren in slavernij gehouden. Die machtige ´elite´ wilde altijd maar één ding om alles te regeren en te beheersen, vooral de mens, die ze achter de schermen hebben gemodelleerd in overeenstemming met haar behoeften: hem eerst reduceren tot een consument, een wezen wiens verlangens, dromen en hoop ze beheersen, die ze modelleren, markeren en verkopen op de markt, om hem uiteindelijk te veranderen in afval, overbodigen en overtolligen op de planeet, waarvan deze strategen van de hel en de Apocalyps bevrijd willen worden van de overbodige menselijke aanwezigheid, nadat ze hun schaakspel hebben gespeeld in het technotronische tijdperk, aan het einde waarvan we het pure kwaad kunnen zien. Ze hebben er alles aan gedaan om je te laten geloven dat je een onbeduidende zandkorrel bent, slechts een mier in een menselijke mierenhoop. Ze hebben er alle aan gedaan om je te laten geloven dat je niets anders bent dan een korreltje zand, dat je een miet bent in een menselijk mierenhol. Ze hebben er alles aan gedaan om je te laten geloven dat je niets anders bent en datje geen beslissingen voor jezelf kunt nemen zonder toestemming te vragen", zei ooit de schrijver en Nobelprijswinnaar Ivo Andric...

 “Het enige dat nodig is om het kwaad te laten zegevieren, is dat goede mensen niets doen,”zei ooit filosoof Edwin Burke.Door de eeuwen heen zijn we, onder invloed van de machtsbeluste psychopathische heersers, steeds verder van onze oorspronkelijke natuur verwijderd geraakt en gezogen in een kunstmatige onmenselijke wereld, strevend naar geld en succes, een nooit bevredigende eindeloze zoektocht naar materieel genot.Bijna alle instituten van de moderne Westerse Beschaving houden de mensheid tegen van vooruitgang, waarheid, vrijheid en geluk. Bijna zonder uitzondering is elk Westers instituut – regering, media, entertainment, sport, onderwijs, financiën, technologie, wetenschap, geneeskunde en meer – overgenomen door anti-menselijke, luciferiaanse krachten die een beleid voorstaan dat geworteld is in puur kwaad:1)Kinderlokkerij, pedofilie en transgenderisme verminken.2)Satanisme en luciferiaanse.3)Transhumanisme.4)Anti-menselijke ontvolking.5)Massacensuur en onderdrukking van menselijke kennis en waarheid (Google, Facebook, YouTube, Twitter, enz.)...

6)Massavergiftiging van de mensheid door giftig voedsel, giftige medicijnen en giftig nepnieuws.7)Massa-gehoorzaamheid en autoritaire controle over de handelingen van individuen.8)Massasurveillance / totale inbreuk op privacy en het recht om met rust gelaten te worden.9)De ontmanteling van voedselbronnen (honger / hongersnood / schaarste) die de menselijke beschaving gevoed houden.10)De ontmanteling van de energiebronnen die de menselijke economieën draaiende houden.11)Genetisch gemanipuleerde biowapens, “vaccins” genaamd, die zijn ontworpen om wereldwijde genocide te bewerkstelligen. 12)Aanvallen op familiewaarden, blanke mannen, heterostellen, rede, rationaliteit en normaliteit.13)Aanvallen op de biosfeer / geo-engineering.Alles wat tot voor kort nog als normaal en waardevol werd beschouwd is inmiddels verleden tijd geworden. De mensheid wordt overspoeld door porno, seksuele "bevrijding", homoseksualiteit en ontelbare nieuwe geslachten (genders).Onze maatschappij is al zo ver afgegleden dat men het veranderen van man naar vrouw, of omgekeerd als de normaalste zaak van de wereld ziet.Het gezin wat ooit de hoeksteen van de samenleving was, bestaat nog nauwelijks en kinderen groeien op in een dystopische wereld waarin ze geforceerd op jonge leeftijd met allerlei seksvoorlichting te maken krijgen en waarin ze niet meer weten of ze nu een jongetje of een meisje zijn of iets daartussen in...

Bijna alle naties van de Westerse Beschaving worden geleid door demonische freaks en perverselingen die de mensheid verachten en die Satan aanbidden.Wat gebeurt er met veel landen?Ze worden altijd geleid door uitschot en gekken. Altijd dezelfde dilettanten zijn aan de macht.Een overheid is niet ontworpen om de bevolking te dienen, maar is bedoeld om de belangen van de machthebbers achter de schermen te behartigen.Het parlementarisme is gereduceerd tot circusvoorstellingen voor het volk, spotternij en zigeuner gevechten van welgestelden, terwijl de partijen prive bezit zijn van hun leiders, die criminele banden hebben met magnaten. Ze hebben de democratie veranderd in een kastenmaatschappij van gangsters en hebzuchtige oligarchen, die aan de macht zijn.De politiek in onze huidige tijd kan je vergelijken met een circus. Een circus waar de eigenaar de meest interessante artiesten laat optreden om het volk te vermaken. Waar twee clowns ruzie met elkaar krijgen en het publiek of de ene of de andere clown sympathiek vindt en steunt.Het maakt de eigenaar van het circus weinig uit welke clown het meest populair is bij het publiek, want beiden dienen ze het doel en dat is het publiek vermaken. De lachende derde is altijd de eigenaar van het circus, want deze telt ’s avonds de opbrengsten van de kaartverkoop en gaat tevreden slapen.Het inmiddels beruchte World Economic Forum van Klaus Schwab is een onderdeel van de sekte en als je dan ook spreekt over Klaus Schwab, dan spreek je over de sekte en dan spreek je over de eigenaar van het circus...

Klaus Schwab(onderdeel van de satanische sekte) is niet een gekozen vertegenwoordiger van welk land dan ook, maar toch spreekt hij de wereldleiders toe op een manier zoals een leraar een klas toespreekt.Het WEF is slechts een van de vele werktuigen, die door de werkelijke machthebbers in de achtergrond worden gebruikt.De meeste intellectuelen zijn verkochte zielen. Het is hun rol om aan een totalitair regime de democratie de schijn van democratie te verlenen. Ze verfraaien de dode overheid en die verfraaiing wordt goed betaald. Intellectuelen hebben hun geest en ziel verraden. Het zijn geestelijke prostituees en leugenachtige bedriegers.Scholen zijn fabrieken,waar een product wordt gefabriceerd, een gewillig slaaf die gewend is om orders op te volgen en vooral niet zelf nadenkt.“Onze samenleving wordt gerund door krankzinnige mensen voor krankzinnige doeleinden. Ik denk dat we worden gerund door maniakken voor maniakale doeleinden en ik denk dat ik kans maak om als krankzinnig te worden weggezet als ik dat zeg. Dat is er wat er zo krankzinnig aan is”,zei ooit John Lennon,oprichter van The Beatles.De media spelen een belangrijke rol in deze samenzwering tegen de mensheid.De MSM(mainstream media) hebben als taak om je een wereld voor te spiegelen die niet bestaat. Een wereld waarvan zij willen dat jij gelooft dat die er werkelijk is.De  MSM zijn niets anders dan hersenspoelfabrieken die alleen die berichten brengen die passen in het verhaal dat ze in opdracht van hun llustere eigenaren bij mensen in de hersenen moeten programmeren...

Het opium van het volk is niet enkel religie, maar propaganda, desinformatie, leugens en technologische afleidingen, ontworpen door de onzichtbare heersende klasse die de massa plezierige illusies voert over hun land, samenleving en materiële situatie. Als die massa ooit wakker zou worden en zich realiseert dat ze worden gemanipuleerd, onderdrukt, en als schapen in een kooi worden gehouden, zou er een revolutie uitbreken.Onze samenleving bestaat voornamelijk nog uit gestreste zombies, die ergens diep van binnen beseffen dat het niet goed gaat, dat de enorme schulden en de corruptie van de overheid, de financiële wereld en de media het bewijs zijn dat de samenleving zwaar in verval is.Ze geloven liever in geruststellende leugens dan de ongemakkelijke waarheid onder ogen te moeten zien. Ze gaan mee met de leugens, want anders zouden ze het mentaal verschrikkelijk moeilijk krijgen.Dwaasheid is een nationale sport geworden. Deze alom aanwezig idioterie zal slecht voor ons aflopen.We hebben op dit moment al te maken met een ware zombieplaag op deze wereld.Zombies die niet in staat zijn om te zien wat er voor hun ogen gebeurt en hoe zij worden vernietigd.
.................................................................................................................
https://www.youtube.com/watch?v=a1eOmsEG01k&t=60s Deze video is helaas het geen satire, maar wel degelijke een advertentie...


Thursday, 24 November 2022

PVV-fractievoorzitter Faber noemt kabinet ‘vijfde colonne’ en FvD partij wil een revolutionaire opstand van het volk tegen de overheid

De MSM werkt gewillig mee om de politieke leugens te verdoezelen.Want wie weet ervan dat Gates wereldwijd miljoenen in de MSM stopt.Dat Soros de NGO’s…Antifa ….BLM betaald om te rellen. Soros ook de partij VOLT financieel steunt. Soros onze schoolboeken betaald….laat dat is tot je doordringen.Want wie betaald die bepaald!

PVV-senator Marjolein Faber is tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer het woord ontnomen nadat zij het kabinet van verraad betichtte.Ze noemt kabinet ‘vijfde colonne’.De term ‘vijfde colonne’ verwijst naar groepen die heimelijk voor een vijand werken en een land ondermijnen.“De vijfde colonne staat symbool voor verraad en is eigenlijk een symptoom van tien jaar Ruttes wanbeleid. Hij uitlevert Nederland aan internationale organisatie zoals de VN,de EU.In bijna 10 jaar, heeft Rutte's bak met ellende ons geleid van crisis naar crisis; stikstof, PFAS, klimaat, woningnood, migratie.En al die crisissen vinden hun oorsprong in internationale organisaties zoals de EU en de VN.Hij maakt ons land ook tot de pinautomaat van de wereld en ons land laat uitwonen door honderdduizende gelukszoekers.Het ondertekenen van het VN migratieakkoord-het Marrakesh verdrag- is gelijk aan de zelfmoord van Nederland.Afschaffen die EersteKamer⁩. Het is een politieke incestueuze kliek,” zei Faber.Mark Rutte zit nu ook met z’n kop in de kont van Klaus Schwab en het WEF.Hij voelt zich overal thuis, behalve bij zijn eigen volk...

Naast verschrikkelijke Mark Rutte hebben we ook nog die islamistische olifant in de tweede kamer, waar amper iemand het over durft te hebben. Het is de islam die hele groepen discrimineert. Moslims tegen niet moslims. Mannen tegen vrouwen. Homo's tegen hetero's.Dankzij landverraders in de Tweede Kamer, stapten de wolven in schaapskleren Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) en Fonda Sahla (D66) met sharia discriminerende hoofddoekken nu het parlement binnen. Daarmee krijgt verschrikkelijke islam voet aan de grond in het hoogste orgaan.Een discriminerende de sharia hoofddoek hoort niet in Nederland en ook vooral in de Tweede Kamer.Kauthar behoort tot het moslims fundamentalistische jihadisten tuig van de bovenste plank.Ze is lid is van de Moslimbroederschap(opgericht door Kauthar vader),die wordt door 6 landen bestempeld als terroristische organisatie.De VVD-partij heeft de veroordeelde terrorist Soumaya Sahl niet het land uitgezet. De VVD gaf Soumaya Sahla het VVD-lidmaatschap en promoveerde haar tot adviseur nationale veiligheid, een lid van de Hofstadgroep, een lid van de VVD.Een veroordeelde wegens het voorbereiden van een terroristische aanslag en verboden wapenbezit werd adviseur nationale veiligheid. De Hofstadgroep was na Theo van Gogh op jacht naar nog meer slachtoffers.Sigrid Kaag(D66) keuvelt met de taliban over vrouwenrechten, maar transformeert in een vaandeldrager van de islam, compleet met sluier, zodra er een ayatollah verschijnt.Ze bewaart nog steeds een foto van haar man in haar kamer, in het gezelschap van de Palestijnse terrorist Yasser Arafat...

Waarom geven ze de islam steeds meer territoriale posities in Nederland en Europa? Waarom gebeurt dat? Nou, dat is vrij simpel. Er gebeurt wat de elites willen. En wat zijn de elites? Dat is heel simpel. Dat zijn de leidinggevende groepen en mensen in de instituties van Nederland. Daarmee bedoel ik dan de media, het onderwijs, het Openbaar Ministerie, de rechtspraak, ambtenaren et cetera. En je kunt gewoon cijfertechnisch onderbouwen dat overal links-liberale mensen de boventoon voeren.Wie hebben nou de macht in de media? Dat zijn allemaal linkse journalisten,die mogen termen als "moslim" of "islam" niet associëren met bepaalde handelingen, zoals het willekeurig neersteken van onschuldige burgers, het neerschieten van reizigers of het gruwelijk martelen van Joden. Dat zou allemaal stigmatiserend werken.Maar ja, Allahoe akbar is toch echt een islamitische strijdkreet.En wie voeren de boventoon in het onderwijs en op de universiteiten? Kom je ooit weleens een rechtse professor tegen?De ‘weg met ons’-mentaliteit is tot kunst verheven en heeft overal – van media tot onderwijs – toegeslagen.Steeds meer mensen in Nederland hebben moeite om rond te komen, om hun rekeningen te betalen, om hun zorgpremie te betalen en om hun boodschappen te betalen. Maar in de parallelle wereld die "Brussel" heet, klotst het geld tegen de plinten. Duizenden ambtenaren en ook politici krijgen er dit jaar nog 7% bij. Eurocommissaris Timmermans kan zelfs, als we berekeningen uit de krant mogen geloven, rekenen op €1.800 extra per maand...

Dit kabinet de mensen keihard in de armoede drukt.Rekeningen rijzen de pan uit: de boodschappen, de huur, de zorg, de energie en die talloze heffingen. Het is niet meer op te brengen. Bijna 40% van de Nederlandse huishoudens heeft moeite om rond te komen. Velen daarvan komen in de schulden. Ondertussen zien diezelfde mensen dat er wel miljarden gaan naar Brussel, stikstof, klimaatdoeleinden en zo, waar ze zelf niets aan hebben. Hetzelfde geldt voor asiel: er gaat heel veel geld naar asiel.Dat hele gedoe met die migratietoestand kost ons miljarden per jaar. Er gaan diverse cijfers over rond. Er gaat een bedrag rond van 17 miljard.Tien jaar lang staan VVD'ers aan het roer van de asielarmada.Het zijn geen asielzoekers, het zijn vooral gelukszoekers.En in plaats van dat zij zich inzetten bij de Europese Commissie voor een opt-out om de stroom in te dammen, blijft het bij de VVD enkel bij wat stoere praat in het verkiezingsprogramma.De belangrijkste taak van de overheid is het bewaken van de grens van het land.Daarin faalt de regering in Den Haag en dat is zorgelijk.Nederland is gewoon vol. Dit is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld en het is gewoon klaar.De enorme aanwezigheid van niet-westerse migranten in Nederland zorgt voor een enorme hoeveelheid aan criminaliteit. Overal waar groepen niet-westerse allochtonen bij elkaar klitten, is het inmiddels voor vrouwen en hun dochters bijna ondoenlijk om daarlangs te lopen. Oma's worden beroofd en op Nederlandse jongens wordt gespuugd of met messen ingestoken. In zoverre is het zelfs racistisch geweld, want te vaak, in bijna 90% van de gevallen, hebben die allochtone straatschoften het primair voorzien op de autochtone Nederlander...

Door die gelukszoekers hebben wij hier in onevenredige mate last van criminaliteit en uitkeringsafhankelijkheid.Meer dan de helft van degenen in de bijstand is inmiddels allochtoon, niet-westerse allochtoon.Deze gelukzoekers plegen in Nederland 4.000 misdrijven per jaar, van brute roofovervallen tot huisvredebreuk, van moord tot verkrachting.Wij zien in Nederland iedere dag de resultaten van die geïmporteerde multiculturele hel.In het land van Mark Rutte is het alleen gaaf als je behoort tot de elitaire kliek van Rutte, die elkaar de baantjes en privileges toeschuift.Voor deze kliek maakt het niet uit of de boodschappen duurder worden, de huizenprijzen de pan uitrijzen, ziektekosten stijgen, de energierekening onbetaalbaar wordt en het pensioen weer achter blijft.Zij wonen ook niet in een of andere achterstandswijk waar de oorspronkelijke Nederlanders niet meer welkom zijn en weggepest worden. Waar zo maar u auto in brand gestoken kan worden en tijdens de ramadan tientallen Allah aanbidders de hele nacht onder u  slaapkamerraam bivakkeren compleet met barbecues.Steeds vaker slaat de gesel van de islam toe. Aanslagen met bommen, vrachtwagens,semi-automatische geweren, bijlen, messen, Molotov cocktails. De islam is een totalitaire ideologie die biedt geen ruimte voor diversiteit. Individuen moeten zich onderwerpen aan de dictatuur van de islam...

Nederland was ooit de natie waar de burgers op hoogtijdagen de Nederlandse vlag uit hingen en dikwijls drapeerde met de oranje wimpel.Maar afgelopen Prinsjesdag uitten boze en vooral bezorgde burgers hun wanhoop met omgekeerde vlaggen en boegeroep.Na tien jaar Rutte is de Nederlandse rechtsstaat morsdood.Met de ‘strafzaak Wilders’ is een politiek proces gevoerd dat je alleen in een corrupte bananenrepubliek zou verwachten.Politici en ambtenaren bemoeiden zich actief met de zaak, al vanaf het moment dat georkestreerd aangiftes werden verzameld. Het Openbaar Ministerie werd vervolgens zelfs inhoudelijk geholpen door het Ministerie van Justitie met advies en te gebruiken argumenten. Hiermee is de belangrijke scheiding der machten, de voor een rechtsstaat cruciale trias politica, simpelweg opgeheven.De Nederlandse rechtsspraak liet zich voor het karretje van de politieke elite spannen en is onderdeel geworden van een politiek correcte dictatuur die nu vrij spel heeft.FvD-lid Gideon van Meijeren  waarschuwt dat er een „totalitair regime wordt opgetuigd” en burgers steeds verder worden beperkt in hun mogelijkheden. Ook kaart hij in de uitzending aan dat gekozen volksvertegenwoordigers vaker de mond worden gesnoerd, onder mom van een ‘strijd tegen desinformatie’...

„Je krijgt dan het gevaar dat de overheid gaat bepalen wat waar en niet waar is. En dat wat in de ogen van de overheid niet waar is, niet gezegd mag worden”, aldus Van Meijeren.Forum voor Democratie wordt in menige provincie de grootste partij, maar mag nergens meeregeren. Volgens de laatste opiniepeilingen zou het bij Forum en PVV gaan om 2,5 miljoen mensen.Forum voor Democratie wil,net als PVV, de democratische rechtsstaat in ere herstellen.Zij willen een soevereine staat, waarin grondrechten gewaarborgd zijn, waarin de machtenscheiding is gewaarborgd, waarin rechters onafhankelijk zijn en waarin grondrechten gerespecteerd worden.Zij willen naar een land waarin de wil van het volk bepalend is voor het beleid, waarin de macht bij het volk ligt, met een functionerend parlement.Steeds meer mensen zien dat de overheid helemaal niet het beste met ons en Nederland voorheeft, maar zich als een wolf in schaapskleren kwaadaardig opstelt tegen de eigen bevolking.We hebben te maken met een overheid die niet de belangen van het volk, maar de belangen van de elite dient. Een elite die er alle blijk van geeft zo veel mogelijk macht en controle naar zich toe te willen trekken.Deze regering heeft zich openlijk achter de internationale agenda 2030 geschaard.Rutte zit nu met z’n kop in de kont van Klaus Schwab en het WEF.Hij voelt zich overal thuis, behalve bij zijn eigen volk.Weg met de EU(SSR), weg met deze regering van slaafse volgers.Nexit!

https://www.youtube.com/watch?v=OH9xIzPWFmg

................................................................................................

https://www.youtube.com/watch?v=224EIbp5wzY

https://www.youtube.com/watch?v=TUVOg78QOrE

https://www.youtube.com/watch?v=V9-ltPsbw9g

https://www.youtube.com/watch?v=96XHr6E3awM&list=RDV9-ltPsbw9g&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=OB_tVv18Zhw&list=RDV9-ltPsbw9g&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=_xoBODgjUeM&list=RDV9-ltPsbw9g&index=8

https://www.youtube.com/watch?v=AdZ2_tJOLu4&list=RDV9-ltPsbw9g&index=16

https://www.youtube.com/watch?v=x9DoslFveUY&list=RDV9-ltPsbw9g&index=19

https://www.youtube.com/watch?v=J-kH82K8dCs&list=RDV9-ltPsbw9g&index=24

https://www.youtube.com/watch?v=-ecYznhjYp8&list=RDV9-ltPsbw9g&index=27

https://www.youtube.com/watch?v=u-3Bttv_7jw&list=RDV9-ltPsbw9g&index=27

https://www.youtube.com/watch?v=H-pKOz4tfpU&list=RDV9-ltPsbw9g&index=27

https://www.youtube.com/watch?v=4NRIgUP5cmI&list=RDV9-ltPsbw9g&index=30

https://www.youtube.com/watch?v=9idOPJ8Oov4&list=RDV9-ltPsbw9g&index=30

https://www.youtube.com/watch?v=ROQaE_qT2r0&list=RDV9-ltPsbw9g&index=32

https://www.youtube.com/watch?v=xpRgR-tZEpk&list=RDV9-ltPsbw9g&index=32

https://www.youtube.com/watch?v=WlGiOiRQNhI&list=RDV9-ltPsbw9g&index=43

https://www.youtube.com/watch?v=XvXsD6dy1QI&list=RDV9-ltPsbw9g&index=28

https://www.youtube.com/watch?v=b-G33DtsYg8&list=RDV9-ltPsbw9g&index=30

https://www.youtube.com/watch?v=uqum3DgpeZs&list=RDV9-ltPsbw9g&index=31

https://www.youtube.com/watch?v=f2DuBYdo5Rk&list=RDV9-ltPsbw9g&index=42

https://www.youtube.com/watch?v=PGDF9RISstE&list=RDV9-ltPsbw9g&index=24

https://www.youtube.com/watch?v=OvqJGBopcwc&list=RDV9-ltPsbw9g&index=36

https://www.youtube.com/watch?v=6kLpcZIqtV8&list=RDV9-ltPsbw9g&index=36

https://www.youtube.com/watch?v=jG8nUbNH2yc&list=RDV9-ltPsbw9g&index=34

https://www.youtube.com/watch?v=2BOVMk6nW7c&list=RDV9-ltPsbw9g&index=36

https://www.youtube.com/watch?v=xgSQmKavano&list=RDV9-ltPsbw9g&index=40

https://www.youtube.com/watch?v=3MiIMH8qgYw&list=RDV9-ltPsbw9g&index=34

https://www.youtube.com/watch?v=Ye_pCVv1Ks8&list=RDV9-ltPsbw9g&index=37

https://www.youtube.com/watch?v=ulDIZHPRWiQ&list=RDV9-ltPsbw9g&index=24

https://www.youtube.com/watch?v=24coDIXQgwk&list=RDV9-ltPsbw9g&index=28

Wednesday, 23 November 2022

De VS en hun NAVO-vrienden en de westerse criminele media dragen de grootste schuld voor alle ellende van de oorlog in OekraïneHet hoofd van de Russische diplomatie, Sergei Lavrov, waarschuwde dat „elk conflict tussen nucleaire mogendheden, zelfs als het begint met het gebruik van conventionele wapens, kan uitmonden in een nucleaire oorlog.Zelfs als iemand besluit om het met conventionele middelen te beginnen, zal het risico van escalatie in een nucleaire oorlog enorm zijn.Het Westen, de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk doen er echter alles aan om hun bijna directe betrokkenheid bij de oorlog van de Oekraïners tegen Rusland te vergroten.Ze dringen Oekraïne deze oorlog te voeren, die het eigenlijk tegen Rusland is en ze trekken weg ​​van het principe om militaire conflicten tussen kernmachten te vermijden.Dit is een gevaarlijke trend.De NAVO is teruggekeerd naar de prioriteiten van de Koude Oorlog,ze willen de Russen buiten Europa houden en de wereld domineren.De immuniteit tegen het nazi-virus is in een aantal Europese landen ernstig verzwakt en het wereldpubliek wordt steeds vaker geconfronteerd met pogingen om de resultaten te herzien van het Neurenberg tribunaal”, zei hij.

De diepliggende oorzaak conflict in Oekraïne is de gespannen relatie tussen Rusland en het Westen (Europa en Amerika).Dat speelde al onder de tsaren, dat speelde onder het communisme en dat speelt nu. In de perceptie van Rusland is de uitbreiding van de Europese Unie en de NAVO daarom een bedreiging.Rusland is in het verleden tweemaal vanuit west Europa overvallen.Tot tweemaal toe is de tactiek van de verschroeide aarde toegepast.‘De uitbreiding van de NAVO staat centraal in een strategie van het Westen om Oekraïne uit de Russische invloedsfeer te trekken en te integreren in het Westen-NAVO.Dit gaat Rusland niet accepteren. De eerste les geopolitiek is dat grote staten altijd weerstand hebben tegen bedreigingen aan hun grenzen. De VS zou het ook niet accepteren als Mexico en Canada lid worden van een door China geleid militair bondgenootschap’, schrijft in 2014 John J. Mearsheimer, een vooraanstaande Amerikaanse politicoloog (University of Chicago).En hij was niet de enige die zich zorgen maakte. George Kennan, de grote architect van het Amerikaanse Koude Oorlog-beleid, waarschuwde in 1989 al tegen uitbreiding van de NAVO...

De Russische bezwaren, en de waarschuwingen van deskundigen tegen verdere NAVO-uitbreiding zijn altijd bekend geweest bij de NAVO,maar Washington en Brussel negeerden hun waarschuwingen en zorgen en gingen door met het veroveren van de wereld, precies zoals Hitler ooit wilde.Het westen heeft de belofte verbroken om de NAVO niet verder oostwaarts uit breiden na het einde van de Koude Oorlog(bron).In 2021 herhaalde de NAVO ook dat Oekraïne en Georgië in de toekomst lid konden worden.Oekraïne als lid van een Westerse militaire alliantie zou onacceptabel zijn voor elke Russische leider, niet alleen voor Poetin.De VS hebben de oorlog  uitgelokt door de grens van de NAVO op te schuiven in de richting van Rusland en door wapens en militair advies en training te leveren aan de Oekraïners (aan het leger én paramilitaire organisaties), lang voordat Rusland troepen samentrok langs de grens met Oekraïne.Van uitlokking is ook sprake door de regime change in 2013/2014, waar de VS en Europese leiders steun aan hebben verleend,waar de nazi's een grote rol speelden en waar ook tientallen doden vielen...

De media hebben weinig geschreven over Overextending and Unbalancing Russia, een samenvatting van het rapport van de Rand Corporation (2019). Ook dat rapport wijst er op dat de oorlog in Oekraïne door de VS werd beoogd.Rand Corporation is de denktank die al in 1948 werd opgericht door de Douglas Aircraft Company om onderzoeks- en analysediensten te leveren aan de strijdkrachten van de Verenigde Staten en was ook al adviserend betrokken bij de Amerikaanse oorlog tegen Vietnam (1955-1975). Het instituut heeft een omvangrijke Army Research Division om het Pentagon van advies te voorzien, uiteraard binnen de door de regering gestelde beleidskaders .In het rapport worden een groot aantal opties besproken die Rusland op kosten jagen en daardoor verzwakken.Voor Rand en voor de Amerikaanse regering zijn al die Oekraïense en Russische doden, gewonden en vluchtelingen aanvaardbare schade, zolang het Rusland maar op kosten jaagt en daardoor verzwakt...

Na de staatsgreep in Oekraïne in 2014 – georkestreerd door de ‘point person’ van Barack Obama in Kiev, Victoria Nuland – lanceerde het staatsgreepregime, geteisterd door neonazi’s, een terreurcampagne tegen de Russisch sprekende Donbas, die goed is voor een derde van de Oekraïense bevolking.Onder toezicht van CIA-directeur John Brennan in Kiev coördineerden ‘speciale veiligheidseenheden’ woeste aanvallen op de bevolking van Donbas, die tegen de staatsgreep was. Op video- en ooggetuigenverslagen is te zien hoe fascistische misdadigers met busjes het vakbondshoofdkwartier in de stad Odessa in brand steken, waarbij 51 mensen om het leven komen.De pogrom-achtige verbranding van etnische Russen en anderen in Odessa wekte herinneringen op aan nazi-uitroeiingsploegen in Oekraïne tijdens de Tweede Wereldoorlog.Waar was iedereen toen het Oekraïense regime de Russische Oekraïners hun basale mensenrechten ontnam: het spreken van Russisch werd verboden, het recht op pensioen verdween voor Russischtaligen en kinderen die Russisch spraken en Russische namen hadden waren niet meer welkom op school?Toen er fakkeloptochten werden georganiseerd door neonazi’s met leuzen als: ‘Russen aan het gas’...

Wat er nu gebeurt in Oekraïne is de wederopstanding van het nazisme.De ideologie van de Oekraïense autoriteiten die nu aan de macht zijn vindt haar oorsprong in de ideologie van Hitler’s handlangers, die op de Joden schoten bij het bloedbad van Babi Jar, die Oekraïners en Wit-Russen verbrandden bij het bloedbad van Chatyn. Precies dat nazisme komt vandaag de dag weer terug.Oekraïense nazi-troepen voeren al jaren achteloze misdaden uit tegen Russische burgers,allemaal met als doel Rusland te provoceren en heel Europa in een oorlog te verwikkelen.Sinds staatsgreep in 2014,opereren in Oekraïene sterke paramilitaire groepen, waaronder het beruchte Azov nazi-bataljon,die niet slechts geïntegreerd is in het leger, maar ook eveneens in de politie.Het Aidar-bataljon mishandelt mensen en gaat zelfs over tot executies, meldt Amnesty International(Bron).Gewapende vrijwilligers, die zichzelf het Aidar-bataljon noemen, zijn volgens het rapport van de mensenrechtenorganisatie 'betrokken bij grootschalige schendingen, waaronder ontvoering, mishandeling,verkrachtingen, diefstal, afpersing en mogelijke executies'.De verklaring van Amnesty komt voor de gruwelijke beelden van de afgehakte hoofden van twee burgers door  Tsjetsjeens,die aan de kant van de Oekraïense nazi's vechten...

Historica Anne Morelli zegt dat “alle oorlogen dezelfde motieven hebben. Ten eerste een economisch en ten tweede een geopolitiek motief”. Om de bevolking – die doorgaans geen trek heeft in de oorlog – overstag te krijgen, moet een ultieme vijand in het leven geroepen worden. Morelli: “Een veelgehoorde kreet is dan: ‘De vijand wordt door een monster aangestuurd’, of ‘de vijand is iemand die duivels is’. Denk hierbij aan Milošević, of Saddam Hoessein, Gadaffi en in dit geval Poetin”.De criminele media,die ver­kopen ons al jaren regel­rechte leugens uit de koker van de Ameri­kaanse en Britse ge­heime dien­sten CIA en MI6, vertellen ons dat we met Poetin tegen­over een monster staan, dat een vredig Europa in brand steekt.Alles wat aan de Rus­sische inval in Oekraïne voor­af­ging wordt verzwegen.De oorlog in Oekraïne is een onderdeel van de mondiale strategie van Washington ten aanzien van de wereldhegemonie-om de baas van de wereld te zijn.Dat is de reden waarom de VS het vuur van het conflict aanwakkeren door zowel politieke als economische instrumenten in te zetten.Oekraïne wordt door de VS en de NAVO gebruikt voor agressie tegen Rusland, om zowel Oekraïne als Rusland opnieuw tot slaaf te maken met militaire en financiële middelen...

Niemand in Rusland denkt eraan om nucleaire wapens te gebruiken in het kader van de oorlog in Oekraïne. Dat heeft de woordvoerder van het Kremlin Dmitri Peskov gezegd aan het Amerikaanse televisienetwerk PBS. Die wapens worden enkel gebruikt indien het bestaan van het land bedreigd wordt, aldus Peskov.De militaire operatie van Poetin in Oekraïne is het begin van een radicale ineenstorting van de wereldorde volgens Amerikaans model. Dit is het begin van de overgang van het liberaal-globalistische Amerikaanse egocentrisme naar een werkelijk multipolaire wereld die niet gebaseerd is op zelfbedieningsregels die door iemand voor zijn eigen behoeften zijn verzonnen en waarachter niets anders schuilgaat dan het streven naar hegemonie; niet op hypocriete dubbele standaarden, maar op het internationale recht en de werkelijke soevereiniteit van naties en beschavingen, op hun wil om hun historische bestemming te beleven, met hun eigen waarden en tradities, en om de samenwerking op een lijn te brengen op basis van democratie, rechtvaardigheid en gelijkheid...

Voor Europa ligt hier de beslissende rol weggelegd. Want zolang wij, Europeanen, de Verenigde Staten de kans geven ons continent zo te destabiliseren, zal het probleem rond de veronachtzaamde Russische veiligheidsbelangen onopgelost blijven.De eerste vredesdaad die de Europese landen kunnen stellen is Rusland niet langer te verketteren en haar niet ervan te weerhouden haar bufferzone in Oekraïne tot stand te brengen. Dit moet gebeuren door op korte termijn onze steun aan het Oekraïense leger te staken, de aanvoer van Amerikaanse wapens tegen te houden en de strijdende partijen aan te moedigen vredesbesprekingen te houden. De oorlog zal hierdoor snel ten einde zijn.